Gryfno ślonsko godka - gryfnie.com

Wideo

Dbomy ło ślonski marki!

Dbomy ło ślonski marki!

Fajno sprawa powiym Wom, wspiyrać ślonski marki, kiere momy w naszych miastach. Teroz je czas, w kierym niywiela brakuje coby przestały fungować, kożdy to przeca wiy.

Gryfne wspomniynia

Gryfne wspomniynia

Mierznie sie Wom pra? Ni ma co robić? Toż my godomy, że zawdy idzie se powspominać ze starzikami eli pozaglondać na stare zdjyńcia! Chytejcie artikel ło tym łod Ani Widery!

Kożdy mo we gowie swojigo furmona

Kożdy mo we gowie swojigo furmona

Skuli monokultury wōnglo wiedzieli my, fto my sōm. Terozki mogymy być bele kim. Ino czy naprowdy sōm my tymu rade? Czytejcie nojnowszy artikel łod Marcina Melona!

Skond sie wzion krepel?

Skond sie wzion krepel?

Zastanawiocie sie czasym skond sie wzion krepel? Toż biercie krepla, narcyhtujcie se kafyj i czytejcie maszketny artikel łod Profesora Kadłubka, po kierym wszyjstko bydzie jasne!