Hasiok - Słownik ślonski - gryfnie
fot. Sebastian Anthony

Hasiok to je kosz na śmieci, śmietnik.
Do hasioka nojprzód suło sie hasi, tymu nazwa hasiok.

Hasi to je popiół z pieca kachlowego. To je efekt spolanio wonglo. Wybiyrało sie go z pieca kachlowego i wynosiło sie go na hasiok. Teroz ludzie godajom hasi na roztomajte hambozi.

To je lepsze słowo niż polski kosz. Lepij sie kojarzy.

Hasiok trzimało sie na placu za chlywikiym. Kożdo klatka z familoka miała swój hasiok.

Jak wyglondoł? Piyrwej kopało sie dziura, kiero potym sie murowało. Przeważnie przykrywało jakomś blachom, coby sie stamtond niy kurzyło. Tak ze dwa trzi razy do roku taki hasiok sie wywoziło.

Dzisio we hasioku je wszyjstko. Ale ni ma hasio.

Niykierzy godajom na niego aszynkibel. To je hasiok plastikowy na kółkach.

Na niykierych hasiokach je napisane, coby niy wciepywać hasio. Bo to by sie mogło źle skończyć.

Dlo niykierych hasiok to je gyszeft. Łod rana czasym już idzie łoboczyć tych, kierzy maszkiecom po tych hasiokach. Szukajom biksów. A potym je sprzedowajom.

Tekst opracowany na podstawie audycji "Słownik śląski" w Radiu eM.

  • 30.04.2012

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.