Ślonski przewodnik po Katowicach - Kultura - gryfnie

Ślonski przewodnik po Katowicach

Dlo tych, kierzy ni znajom fest dobrze Katowic narychtowalimy przewodnik! Treficie tam miyjsca, kaj werci sie pociś na rajza abo se dychnyć! Chytejcie! Kiej znocie inksze miyjsca, kierych my niy wciepali do przewodnika, toż dowejcie nom znać w komyntorzu (nojlepij ze zdjyńciamI!)

1. Sztauwajery – Srogi park i stawy, niydaleko centrum Katowic. (kole Osiedla Paderewskigo).
Kiej radzi dychocie na lufcie, rajzujecie na kole, lotocie abo ciśniecie na rolszułach, to je to w plac w som roz dlo Wos. Wszyjscy, kierzy radzi idom na ryby tyż sie tam odnojdom.

Treficie tam tyż szwarny pop-up Barkaj mogecie se pofajrować! Polecomy! Nojlepij dojechać busym nr 674 ( z  „Katowice Plac Wolności”) abo 910  (z „Katowice Mickiewicza”)  na haltysztela  „Osiedle Paderewskigo Pomnik” abo autym łod ulicy Pułaskigo!

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król


2. Strefa Kultury – miyjsca w Katowicach w kierych uciechy trefiajom sie z kulturom! Treficie tukej NOSPR, Spodek, Muzeum Ślonskie i MCK!

Dojechać nojlepij bankom z haltyszteli „Katowice Dworzec PKP” przi ul. 3 moja na „Katowice Rondo Sztuki” (banki numer 13 abo 19)  abo autym.

W samyj Strefie Kultury i niydaleko nij idzie co zmaszkecić (dejmy na to Kafyj przi Chorzowskij bezto raczyj głodni łazić niy bydziecie!)

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król

3. Spodek – Hala widowiskowo-sportowo i nobarziyj rozpoznowalno bryła Katowic, abo i cołkigo Ślonska!   Zaprojektowany bez architektów Macieja Gintowt i Macieja Krasińskig i konstruktora prof. inż. Wacława Zalewskigo.  Latoś fajrowała Abrahama! Werci sie zoboczyć!

Wiyncyj informacji tukej:  http://www.spodekkatowice.pl/pl/

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król

4. Narodowo Orkiestra Symfoniczno Polskigo Radia – Fest gryfny projekt Tomasza Koniora, kiery nawionzuje do ślonskich familoków i krzipków Stradivariusa,  Roztoliczno uciecha i nojwyższo jakość dzwiynku! Godajom, że som ino trzi sale koncertowe powyżyj tysiąca widzów o takij akustyce! W Hamburgu, Paryżu i … w Katowicach! Kaj treficie to wszyjstko? Toć że w NOSPR’ze!

Wiyncyj informacji tukej:  https://nospr.org.pl/pl

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król

5. Międzynarodowe Centrum Kongresowe –  Srogie i nowoczesne hale na roztomajte targi, konferyncje i gale kongresowe! Zajyło piyrwsze miyjsce w miyndzynarodowym konkursie na zagospodarowani urbanistyczno-architektoniczne. Ku tymu wyglondo jak srogo polana przeorano bez londujoncy Spodek. A tego ni majom nikaj na cołkim świecie! Na Dachu mo taras z widokiym na panorama Katowic. Projektowała pracownia JEMS Architekci.

Wiyncyj informacji treficie tukej:  http://www.mckkatowice.pl/pl/

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król

6. Muzeum Śląskie – Downij gruba Ferdynand, poźnij gruba Katowice, a terozki nowe Muzeum Ślonski! Połonczyni ślonskij tradycji i nowoczesności. W całość we swojim projektcie architektoczniczym połonczyła to Riegler Riewe Architekten z Grazu!

Werci sie zoboczyć choby i do architektury ale je tyż moc ciekawych wystow! Terozki nojciekawsz podug nos to  Counting Memories, Chiharu Shiota. We wtorki do Muzeum Ślonskigo wlyziecie za darmo!

Co sie tam wydarzo zoboczycie tukej:  https://muzeumslaskie.pl/

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król

7. .KTW – architektoniczny maszket i srogo przestrzyń biurowo kiero góruje nad cołkom Strefom Kultury, zaprojektowano bez Medusa Group. Mo tela fanów co i przeciwników! Nom sie festelnie podobo!

Wiyncyj informacji tukej:  https://ktw.com.pl/

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król

8. Osiedle Walentego Roździeńskiego (Osiedle Gwiazdy) – Zbudowane je z siedmiu festelnie srogich wieżowców miyszkalnych, kiere mianujom Gwiazdami, skuli tego że jich podstawom je ośmioramiynno gwiazda. Gryfnie widać z punktu widokowego na MCK abo ze placu przi Muzeum Ślonskim. Gwiazdy projektowali Buszko, Franta i Szewczyk! (Ło kierych werci sie poczytać!)

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król

9. Osiedle Tysiąclecia – Tauzen – znane skuli 5 wieżowców, kiere majom kształt majzu! Wzorowane na wieżowcach Marina City z Chicago!  Tauzyn jak i jego szwestry z Chicago bierom za „miasto w mieście” kaj wszystkie nojważniyjsze potrzeby miyszkańców som zaspokajane na miyjscu! Z Tauzyna festelnie blisko do Parku Ślonskigo kaj se idzie dychnyńć łod miyjskigo szwungu! Majz z Tauzenu projektowali  Buszko i Franta! Dojedziecie busym nr 674 z haltyszteli „Katowice Dworzec” na „Osiedle Tysiąclesia ZOO”.

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król

10. Nikiszowiec – Downij robotnicze osiedle familoków, na kierym wychowały sie cołkie familie grubiorzy, terozki trocha artystyczno (i festelnie turystyczno) dzielnica Katowic!  Cołkie osiedle zaprojektowali Emil i Georg Zillmanowie na zlecyni koncernu Gieshe. Moc czerwonyj cegły a we ajnfartach je moc zielyni!  Dlo cołkigo Nikisza znane som nikiszowskie róże na stawiyniach poczty i kościół św. Anny.

Pora razy w roku treficie na Nikiszu roztomajte jarmarki kaj idzie trefić dzieła artystów i jakie rynkodzieło.

Kiej bydziecie mieć głód, to polecomy se co zmaszkecić w Cafe Byfyj abo we Ślonskij Prohibicji.

Na miyjsce dojedziecie busym 674 z pod dworca w Katowicach  do haltyszteli „Nikiszowiec Szyb Pułaski” abo 930 do haltyszteli „Nikiszowiec Kościół”. Idzie tyż dojechać autym i zaparkować przi samych familokach.

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król

11. Hotel Katowice – kożdy go w mieście zno. Sztyjc funguje i mo klimat rodym z „007 zgłoś sie”. Kiej chcecie sie cofnyńć 40 lot do zadku, to werci sie tam wejrzeć. Nojlepij pociś piechty, to ni ma daleko łod banhofu abo Strefy Kultury.

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król

12. Widok na ulica Stawowo z SUPERSAMU – coś dlo tych, co sztyjc lotajom z knipsaparatym i szukajom jakigo piyknego zdjyńcia. Styknie wylyź na parking dlo aut na galerii Supersam. Gryfne widoki na Katowice, polecomy!

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król

13. Hołda Kostuchna i lasy Murckowskie – Kiej szukocie zielonyj oazy spokoju w Katowicach abo gryfnego widoku, toż polecomy wybrać sie polotać po Hołdzie na Kostuchnie z widokiym na gruba „Boże dary” abo po murckowskich lasach (a je tam kaj lotać!).

Nojlepij wybrać sie na kole abo autym.

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król
  • 24.07.2020

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.