Słownik ślonski

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion karminadel?

Zawdy bydymy sie wadzić na Ślonsku ło to, jak sie powinno godać na kotlety mielone: karminadle, karbinadle abo jeszcze inkaszyj? A skond sie wziyny?

WIYNCYJ »

fot. unsplash

Skond sie wzion ciul?

Kiejbymy dzisio komu pedzieli „ty ciulu”, to by to było fest szpetne i żadne. Ale pora lot do zadku tak sie godało i żodyn sie niy gorszył. Dejmy na to baba mogła ciulnyć chopu abo kajś ciulło w drzewo.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion glacok?

Dlo jednych frelek glacate chopy som gryfne, dlo inkszych niy, a jeszcze inkszym to je egal. Prowda je tako, że moc glacoków łazi po tyj ziymi, czy momy radzi to czy niy.

WIYNCYJ »

fot. Shutter Fotos

Skond sie wzion kusik?

Jak to je fajnie tak łod czasu do czasu dostać jakigo kusika. Łod razu sie czowiekowi cieplij robi w pojszczodku. I chce sie żyć!

WIYNCYJ »

fot.pexels.com

Skond sie wzion kopruch?

Na kopruchy fest sie ludzie gorszom. Niy majom litości, bajsnom kożdego wto ino mo dobro krew. I choćbyś chopie naszmarowoł sie kaj ino i wraził co ino do sztekdołzy i tak cie pierony znojdom i rzaznom.

WIYNCYJ »

fot. Chris Jones

Skond sie wziyno zdrzadło?

Żodyn niy chce być szpetny. Kożdy stowo przed zdrzadłym, ukłodo szakiet – i szykuje sie na świynto: bo świyntym jest trefiani sie ludzi i to, że nos oglondajom.

WIYNCYJ »

fot. Adrian Midgley

Skond sie wziyna kara?

U nos na Ślonsku kara, to ni ma to co sie dostowo, jak sie co fest napocho. Rozchodzi sie nom tukyj ło taczka, fest potrzebno we zogrodzie, jak sie chałpa stowio, abo graczków z bajtlami.

WIYNCYJ »

fot. Picjumbo

Skond sie wziyna glaskula?

Glaskule, glaskugle, bombki abo tyż bańki wiszom paradnie na kristmaumach. Kożdo z nich chocioż prozno w pojszczodku może być pełno naszych ślonskich marzyń i postanowiyń.

WIYNCYJ »