Słownik ślonski

instagram (3)

Skond sie wzion bunclok?

Som taki szkorupy na Ślonsku, kierych niy zastompiom żodne inksze. Rozchodzi sie ło bunclok. Łogóry w nim zakiszone bydom ło tysionc razy lepsze niż ty z krauzy.

WIYNCYJ »

fot. Radek Kaźmierczak

Skond sie wziyna szolka?

Wto mo w doma szolka, tyn mo wielki szczyńści. Bo to je coś wiyncyj niż ino noczyni z kierego pije sie kafyj. Łona dowo uciecha z samego picio i rozprowianio.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wziyny futermyloki?

Futermyloki majom smak Ślonska, ślonskich łodpustów i niydzielnego fajrowanio ze familijom. I choćbyś przeszeł cołki świat, niy znojdziesz lepszego maszketu.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion karminadel?

Zawdy bydymy sie wadzić na Ślonsku ło to, jak sie powinno godać na kotlety mielone: karminadle, karbinadle abo jeszcze inkaszyj? A skond sie wziyny?

WIYNCYJ »

Fot. Jonny Clow

Skond sie wziyno nikaj?

Jeszcze sie taki na świecie niy narodził, coby wiedzioł, kaj to je to nikaj. Kożdy sie ino pyto: „Kaj idziesz?” a ty ino godosz – nikaj. Som przeca tego niy wiysz.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion glacok?

Dlo jednych frelek glacate chopy som gryfne, dlo inkszych niy, a jeszcze inkszym to je egal. Prowda je tako, że moc glacoków łazi po tyj ziymi, czy momy radzi to czy niy.

WIYNCYJ »

fot. Olu Eletu on Unsplash

Skond sie wzion binder?

Gryfne som chopy, kiere łażom w bindrach. Ale wiela to łoni sie muszom na gorszyć, bo przeca to ni ma za wygodne, pra. To je tak choby czowiek był durś uwionzany.

WIYNCYJ »

fot.pexels.com

Skond sie wzion kopruch?

Na kopruchy fest sie ludzie gorszom. Niy majom litości, bajsnom kożdego wto ino mo dobro krew. I choćbyś chopie naszmarowoł sie kaj ino i wraził co ino do sztekdołzy i tak cie pierony znojdom i rzaznom.

WIYNCYJ »