Słownik ślonski

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wziyny futermyloki?

Futermyloki majom smak Ślonska, ślonskich łodpustów i niydzielnego fajrowanio ze familijom. I choćbyś przeszeł cołki świat, niy znojdziesz lepszego maszketu.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion karminadel?

Zawdy bydymy sie wadzić na Ślonsku ło to, jak sie powinno godać na kotlety mielone: karminadle, karbinadle abo jeszcze inkaszyj? A skond sie wziyny?

WIYNCYJ »

Fot. Jonny Clow

Skond sie wziyno nikaj?

Jeszcze sie taki na świecie niy narodził, coby wiedzioł, kaj to je to nikaj. Kożdy sie ino pyto: „Kaj idziesz?” a ty ino godosz – nikaj. Som przeca tego niy wiysz.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion glacok?

Dlo jednych frelek glacate chopy som gryfne, dlo inkszych niy, a jeszcze inkszym to je egal. Prowda je tako, że moc glacoków łazi po tyj ziymi, czy momy radzi to czy niy.

WIYNCYJ »

fot. Olu Eletu on Unsplash

Skond sie wzion binder?

Gryfne som chopy, kiere łażom w bindrach. Ale wiela to łoni sie muszom na gorszyć, bo przeca to ni ma za wygodne, pra. To je tak choby czowiek był durś uwionzany.

WIYNCYJ »

fot.pexels.com

Skond sie wzion kopruch?

Na kopruchy fest sie ludzie gorszom. Niy majom litości, bajsnom kożdego wto ino mo dobro krew. I choćbyś chopie naszmarowoł sie kaj ino i wraził co ino do sztekdołzy i tak cie pierony znojdom i rzaznom.

WIYNCYJ »

fot. Radek Kaźmierczak

Skond sie wziyna szolka?

Wto mo w doma szolka, tyn mo wielki szczyńści. Bo to je coś wiyncyj niż ino noczyni z kierego pije sie kafyj. Łona dowo uciecha z samego picio i rozprowianio.

WIYNCYJ »

fot. Adrian Midgley

Skond sie wziyna kara?

U nos na Ślonsku kara, to ni ma to co sie dostowo, jak sie co fest napocho. Rozchodzi sie nom tukyj ło taczka, fest potrzebno we zogrodzie, jak sie chałpa stowio, abo graczków z bajtlami.

WIYNCYJ »