Dbomy ło ślonski marki! - Kultura - gryfnie

Dbomy ło ślonski marki!

Fajno sprawa powiym Wom, wspiyrać ślonski marki, kiere momy w naszych miastach. Teroz je czas, w kierym niywiela brakuje coby przestały fungować, kożdy to przeca wiy. A co by my bez nich zrobili? Kaj by my se poszli poklachać i pomaszkecić roztomajte zisty, łyknyć se ekstra kafyju. Przykludzić ciotka z Niymiec i pokozać ji jaki to momy fajne miyjca. Narychtowali my dlo wos pora propozycji, ło kerych mogecie se poczytać, zamówić terozki jaki maszket, a miejmy wiara, że gibko tyż łodwiydzić. Wybrali my ty, kiere majom ślonski nazwy, bo dlo nos ślonsko godka je nojważniyjszo!

KAFEJ

Fest gryfne miyjsce na mapie Katowic. Mogecie se tukej terozki dziynnie łod 9.00 do 16.00  zamówić jaki maszket z dowozym abo odbiorym osobistym. Mocka polecom fest dobre bajgle, kere na pewno rada zmaszkeci cołko familijo. Wybór majom w nich dojś srogi, tuż na zicher, z uciechom kożdy znojdzie coś dlo siebie. Gofry, śniodanio, kafyj, roztomańte rzeczy. Kuknijcie na menu na http://kafej.pl/sklep/ , odwiydzcie i zmaszkećcie. Bydziecie tukej przijyńci ciepło przez gryfno ekipa.

fot. Zymft

ZYMFT

Miyjsce na mapie Żor. Słynom z roztomańtych maszketów złonaczonych na grilu i przedobrych, swojskich burgerów. Kej byś ni mioł chyńci coby zrychtować jaki łobiod, tuż mogesz se go sprawić tukej! Myśla, że kożdy smakosz zawdy znojdzie coś dlo siebie. Skuli epidymiji działajom z dowozym abo odbiorym osobistym w godzinach 11-21 łod wtorku do niydzieli. Menu mogecie se zoboczyć na https://zymft.pl

fot. Zicherka Cafe

ZICHERKA CAFE

Kej bydziecie w Katowicach, werci zoboczyć se to miyjsce. Tukej bydzie no wos czekoł dobry tyj i kafyj, śniodanio, roztomańte sznitki, słodkie zisty i gryfno atmosfera zrychtowano bez ekipa. Myśla, że kożdy kery sam przidzie, wylezie pojedzony i rod. A i na wynos dobro torta se idzie sprawić. Mogecie sie najeś od samego zaglondanio, godom wom i polecom! Terozki fungujom w systymie w kierym na weekendy rychtujom roztomajte maszkety i ciasta na zamówiyni. Wiyncyj treficie tukej: https://www.facebook.com/ZicherkaCafe/

CAFE BYFYJ

Kolejno propozycjo z Katowic, a konkretnie Nikiszowca. Kawiarnio, śniadaniowe bistro i restauracja w jedym miyjscu! Idzie se tukej sprawić maszket na kożdo pora dnia! Łod porannego kafyju, słodkich zist, aż po pizza i swojski łobiod! Czuć w tym miyjscu fajny klimat, kery bydzie nyncił wos do nastympnego łodwiedzynio. Terozki w czasach pandymiji  mogecie se sprawić maszkety na wynos eli włosko pizza. Przyjmujom tyż zamówyinia na niydzielny łobiod z modrom kapustom, gumiklyjzami i roladom. Wiyncyj ło tym jak terozki działajom treficie na https://www.facebook.com/cafebyfyj/ Polecom.

fot. Cug Cafe

CUG CAFE

Tym razym propozycjo z Pszczyny. Kafyj, lody, roztomańte zisty, bajgle, maszkety. Wszyjstko czego czowiek by chcioł znojdziecie w tym jedym miyjscu. Ekipa rychtuje wszyjstko, czymu przajecie, tuż żol niy skorzystać. Terozki działajom na dowóz z kafyjym i bajglami. Nojlepij se zoboczyć wszyjstki info na jich facebooku: https://www.facebook.com/cugcafe! Pomogejmy se!

fot. Szynk na winklu

SZYNK NA WINKLU

Miyjsce w Gliwicach, kere w swojij ofercie mo swojsko kuchnia i regionalny biyr. Myśla, że kożdy, kery czuje głód znojdzie coś dlo siebie i swojij familiji. Czy to jaki schabowy z kartoflami, abo karminadel. Terozki sprzedowajom jodło na wynos! Nojlepij zaglondać se na https://www.facebook.com/SzynkNawinklu/ . Smacznego!

fot. Zelter

ZELTER

Kej bydziecie w Bytomiu ni mogecie przynś kole tego miyjsca obojyntnie. Tak zwany gastropub Zelter mo dlo wos łobiody, desery, kerym kożdy bydzie przoł kej yno skosztuje konsek. Nawet do nojbardzij wymyślatych bajtli, znojdzie sie coś, co z uciechom zmaszkecom. Menu majom fest bogate. Szałoty, sznitki, burgery, tacosy i wiela inkszych propozycji tukej znojdziecie. Mocka wos zachyncom do skosztowanio. Terozki działajom na wynos, a cołki menu se mogecie zoboczyć na ich facebooku: https://www.facebook.com/zelterbar/

fot. Hajer

HAJER

Kożdy, kery mo łosiymnoście lot, może sam pomaszkecić. Swojski piwo, zrychtowane dlo wszyjstkich, kerych mocka suszy! Kożdo chop, baba, czy to hanys abo gorol kej ino posmakuje Hajera, gymba zacznie mu sie radować. Bydziecie radzi, godom wom. Majom srogi wybór dlo kożdego. Bo ni ma to jak po robocie napić sie dobrego browara. Pewno myślicie se teroz, kaj kupić? Mogecie sam spytać kamratów z Hajera, kaj idzie trefić jich trunk: https://www.facebook.com/BrowarHajer/

Wszyjstki te miyjsca mocka wom polecom, cobyście se je gibko zoboczyli, zamówili co trza i pomaszkecili. Ale niy ino ło nich pamiyntejcie. Kole Wos je moc takich małych gyszeftów, ło kiere tyż trzeja dbać i tam kupować, bo im je zawdy ciynżyj, niźli wielim marketom.

  • 24.07.2020

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.