Frelka - Słownik ślonski - gryfnie
fot. g-mikee

Frelka po polsku znaczy dziewczyna.

Określyni na młodo dziołcha. Różni się tym łod dziołchy, że je troszka starszo. Kożdo frelka jest dziołchom, ale niy kożdo dziołcha jest frelką. Frelka to jest zdrobniyni łod freli. Frelka to je paniynka.

Jak się godo, że mosz swoja frelka to tak, jak by się godało mosz swoja dziewczyna, swoja libsta. Do frelki nojbardzij pasuje karlus. Jak frelka się wydo, to się godo na nią baba, niykierzy godają tyż staro. Ty skojarzyni mo negatywne zabarwiyni. Lepij powiedzieć, moja kobiyta.

Jak się frelka niy wydo, to się godo na tako: staro frela abo jungfrela.

Jak wtoś jest karlusym, to tyż je synkiym. Jak godomy do kogoś synek, to myślymy ło dziecku. Jak synek wchodzi w wiek młodziyńczy, to się godo karlus. Potym już je chop a potym starzik. Karlus to je synek kerego za niydługo czeko żyniaczka. Godo się tyż na takigo kawalyr, młodziyniec abo osoba jeszcze wolno.

Tekst opracowany na podstawie audycji "Słownik śląski" w Radiu eM.

  • 21.03.2012

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.