Ło nos - gryfnie

Ło nos

Wito Wos piyknie cołko ekipa gryfnie!

Som my jednom epnom familijom. Wiynkszość z nos to czyste hanysy, ale dogodać sie poradzymy ze wszyjstkimi. Tukyj kożdy dlo kożdego je kamratym i u nos wszystko zawdy gro i buczy. Wszyjstki ludziska majom inksze talynty, ale zebrani pospołu rychtujymy GRYFNIE.

Som my fest radzi kiej widzymy, że przajecie ślonskij godce, tak samo jako my, beztóż piszymy dlo Wos tyż ło downych ślonskich tradycjach i dzisiyjszym Ślonsku.

Toż trzimejcie sie! Pyrsk!

Kuknijcie sam na naszo zajta gryfnie.com, fanpage www.facebook.com/gryfnie abo www.instagram.com/gryfnie/, a dowiycie sie wiyncyj ło ślonskij godce.

Zapraszomy Wos tyż do naszych geszyftów we Rybniku, Chorzowie, Katowicach i Gliwicach.

Toż chowcie sie! Pyrsk!