Ło nos

Gryfnie to je po polsku ładnie i pięknie.

I tak richtik chcielibymy pokozać ślonsko godka. Wsłuchujymy sie w  bicie syrca dzisiyjszego pokolynio i podug tego łonaczymy ślonski projekt „gryfnie”.

Jest nos dwóch pierzińskich gizdów ze Pszczyny, ale ino jedyn je ganz Ślonzokiym. Etnolog i programista – po takim som my fachu. Kożdy z nos „mo ptoka” na punkcie swoji roboty.

Skisz tego, że przajymy ślonskij godce, chcymy sie niom asić i pokozać z trocha inkszyj strony- barżij współczesnyj. Pomogajom nom w tym nasi przociele, naprowda zacni ludziska, łobdarzyni srogimi talyntoma.

Gryfnie to zajta www.gryfnie.com i fanpage www.facebook.com/gryfnie, na kierych idzie dowiedzieć sie ło downych ślonskich tradycjach ale tyż ło dzisiyjszym Ślonsku.

Gryfnie to tyż naszo kolekcja rzeczy inspirowanych ślonskim słownictwym.

Toż chowcie sie! Pyrsk!