Kultura

łobrozek łod Asi Kansy

Kot Rojber – wywiad

Rod oglondocie kociki? Toż chytejcie wywiad z Asiom Kansy kiero rysuje Kota Rojbra i wciepuje swoje gryfne łobrozki na FB i IG

WIYNCYJ »

fot. Szymon Król

Skond sie wziyna rajza

Rod rajzujecie po cołkim świecie? Wrócili żeście z feryji i chcecie se powspominać? Dopiero sie wybierocie na jako rajza? Toż to je artikel dlo Wos!

WIYNCYJ »

fot. Szymon Król

Kożdy mo we gowie swojigo furmona

Skuli monokultury wōnglo wiedzieli my, fto my sōm. Terozki mogymy być bele kim. Ino czy naprowdy sōm my tymu rade? Czytejcie nojnowszy artikel łod Marcina Melona!

WIYNCYJ »

fot. Szymon Król

Skond sie wzion Łojciec?

Wto na Ślonsku downij zarobioł i żywił rodzina? Toć że Łojciec! Pamiyntejcie coby mieć wszyjstkich Łojców w zocy!

WIYNCYJ »

fot. Szymon Król

Skond sie wzion krepel?

Zastanawiocie sie czasym skond sie wzion krepel? Toż biercie krepla, narcyhtujcie se kafyj i czytejcie maszketny artikel łod Profesora Kadłubka, po kierym wszyjstko bydzie jasne!

WIYNCYJ »

fot. Szymon Król

Skond sie wziyna klopsztanga?

Kiej sie zastanawiocie kaj sie downiyj na Ślonsku łozprawiało na roztomajte temat, łod wspominków po polityka to momy dlo Wos łodpowiedź! Przi klopsztandze!

WIYNCYJ »

fot. Szymon Król

Skond sie wziyna heksa

Mo czorne, rozkopane wosy i czorne łoczy, kere po cimoku śwjycom choby byrny abo gwjozdy? Loto na mietle?  Niy! Bo heksa to już ni ma ta sama heksa, jak sie jom downij ludzie forsztelowali i boli sie heksy jak łognio.  Heksa  – poradzi niy tela czarować, co łoczarować – paradzi smjyniać ludzi. Mono w lepszych.

WIYNCYJ »

fot. Szymon Król

Skond sie wzion gelynder?

Jak sie je młody, to sie po nim sjyżdżo, a jak sie już niy mo siły, to sie go chyto. Taki je gelynder!

WIYNCYJ »