Życzenia po śląsku - Kultura - gryfnie

Życzenia po śląsku

fot. Brian Y.
fot. Brian Y.

Winszowani po ślonsku na roztomajte łokazje

Czasym przichodzi nom na gibko napisać życzynio po naszymu na gyburstag, weseli, dziyń mamulki  i inksze roztomajte łokazje. A mało co przyłazi do gowy. Skisz tego narychtowali my pora takich przikładów, kiere se możecie wzoś wdycki kiej bydzie tyn czas, że gowa bydzie prozno a powinszować przeca trzeja!

Gyburstag

1) Winszuja Ci dzisio, cobyś se żył (żyła) po leku, rajzowoł (rajzowała) kaj ino se zapragniesz i uśmiychoł (uśmiechała) sie wszyndy i do wszyjstkich.

2) Chca Ci winszować na tyn gyburstag najsamprzod uśmiychu kożdego dnia, coby Cie troski mijały, żeby Ci zawdy zdrowi dopisywało i żebyś umioł (umiała) znojść czas na marzynia. Bo marzynia som fest ważne. Łone nos wyróżniajom łod wszyjstkigo tego, co żyje.

3) Winszuja Ci ciepła i zrozumiynio łod bliskich, bo familijo to je ta przistań na morzu, do kerej zawdy możesz sie schować jak wiater wieje i gradym ciepie. Niych ci Ponbóczek błogosławi i przimróżo oko jak Ci sie przidarzi robić jakiś gupoty.

4) Prziszłech (prziszłach) tukyj, by Ci mój skarbyńku sto lot zaśpiywać! Dzisio je rocznica jak Cie mamusia urodziła. Świat łod razu był bogatszy ło takigo fajnego czowieka!

Dziyń mamulki (26 moja)

1) Roztomiło mamulko! Ty, Twoi łoczy i ciepłe rynce som nojlepszym balsamym na cołki troski tego świata. Żyj nom sto lot!

2) Mamulko moja ukochano, w tyn dziyń, w kierym fajerujymy Twoi piykne świynto, cha Ci winszować, żebyś cołki czas była tako, jako żeś je terozki, a jeżeś nojlepszom mamulkom na świecie.

3) W tym Twojim dniu mamulko, chca Ci winszować cobyś dalij była tako uśmiychniynto jakożeś je cołki czas. Zawdy idzie do Cia prziś z kożdom łostudom, z kożdom smutom. Tyś nigdy ni maś podziczało, niy pokazujesz, że Cie coś tropi i zaroz poradzisz pochalać po gowie, pedzieć taki słowa, że dziecka Twoi zarozki dostowajom szpryca pozytywnyj energie.

Dziyń frelek (8 marca)

1) Moja nojpiykniyszo frelo! Moja wonionco konwalijko! Tak Ci fest przaja, że musiołbych Ci łod rana do wieczora, niy yno dzisiej na dziyń dobry i na dobranoc serenady pod fynstrym śpiywać! Dyć Ty przeca wiysz, że mi śpiywani za fest niy idzie, toż przijmij łody mie te blumki, kere tak sie do Cia ponczkami śmiejom.

2) Skisz Twojigo świynta przijmij łody mie powinszowania kere mom do Cia. Cobyś zawdy była tako piykno jak żeś je, bez sztryndzynio godzinami przed zdrzadłym. Żeby Ci sie w łepie niy kończyły roztomańte pomysły na maszkiecynie w kuchni.

3) Winszuja Ci dzisio cobyś se żyła po leku, rajzowała kaj ino se zapragniesz i uśmiychała sie wszyndy i do wszyskich.

Weseli

1) Dzisio je jedyn z nojważniyjszych dni Waszego już terozki życio pospołu. To je poczontek drogi, kero żeście se razym obrali. Kerom razym bydziecie cisnyć. Winszuja Wom cobyście bez ta droga ino razym jechali.

2) Na drodze, sami wiycie je roztomańcie, roz je prosto i łatwo, a roz je moc zakryntów. Roz leje z nieba, a roz świyci klara. Roz idzie dodać gazu, ale tyż niy roz trza przyhamować. Tak tyż bydzie z Waszom familijom. Toż winszuja Wom ino tego co nojlepsze na tyj nowyj drodze Waszego życio!

3) Ważne je łod dzisiyjszego dnia, coby cołki czas jechać razym, na tyj drodze, kiero żeście se obrali. Do tej jazdy fest bydziecie potrzebować paliwa. Te paliwo to je wzajymne przoni, wyrozumiałość, wsparci ale nojważniyjsze – zaufani. Zaufani jedyn do drugigo. Bez tego niy zajedziecie za daleko. Beztoż nojbardzij Wom winszuja żeby Wom niy zabrakło tego paliwa, żeby zawdy szło zjechać na tanksztela jak zacznie świycić żołto lampka łod rezerwy. Takom drogom poradzicie dojechać do wzajymnego i wspólnego szczynścio. Niych Was Ponbóczek prowadzi!

Wszyjstkim grubiorzom (4 grudnia)

1) Mój nojlepszy tatulku (braciyszku, starziku, onklu)! Dzisiej je czwortego grudnia. Dzisiej mosz swoi świynto. Dziyń grubiorza! Chca Ci winszować szczyńscio na grubie i bezpiecznygo fedrunku.

2) Winszuja Ci coby sie Tobom, tam na dole durś opiekowała Twoja patronka, świynto Barbora. Niych Cie łochranio łod wszyjstkigo złego. Niych podpiyro nad Tobom fyszta, niych trzmie zola, niych wydmuchuje metan i łoddalo łod Ciebie kożde tompniyńci.

3) Winszuja Ci żebyś dorobiył szczynśliwie do pyndzyje. Tela wiela zjazdów, tela wyjazdów! Szczynść Boże!

Kiej byście mieli jaki swoi powinszowanio po naszymu to poślijcie na [email protected] a my je tukyj dociepnymy!

  • 29.09.2013

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.