Kultura

fot. Sergio Espin

Piyrszo Komunijo

Kiej przichodzi mi posprzontać we swojich klamorach, ale tak na zicher, to za kożdym razym se przikozuja, co terozki to porychtuja tak, że nawet piniondze z komunije sie znojdom! Jo sie pytom: co sie z nimi stało?!

WIYNCYJ »

fot. Joe St.Pierre

Jak znojść chopa/baba?

Loto po tym Bożym świecie tych roztomajtych zortów babów i chopów. Ale jak tukyj wybrać tego jedynego?

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Jak mieć gryfne świynta?

Trzeja sie wysztiglować, łostawić wszyjstki złości, siednyć z cołkom familjom bez świynta i fajrować wiela sie ino do.

WIYNCYJ »

fot. castgen

5 rzeczy dziynki kierym bydziesz dłużyj żyć

Czymu je tak, że dzisio corozto wiyncyj ludzi, tak gibko wyproszczo szłapy? Jedyn powiy, że to skuli luftu, drugi, że to skuli tego zwiyrza, co chyci czowieka w swoji klyszcze i fest zacisko, aż na Amyn. To je wszyjstko prowda!

WIYNCYJ »

fot. Greg Raines

Po co nom frelki, baby, dziołszki?

Chned dziyń frelek, babów i dziołchów. Trzeja jim bydzie sprawić jaki bombony, szokulada abo tulpy. Wzoś na jako kawa, abo do tyjatru i podziynkować za to, że som. Bo powiydzcie sami, coby te chopy bez nich zrobili?

WIYNCYJ »

fot. xflickrx

Szpikole a starziki

Jak sie je młodym, to cołkiym inakszy zaglondo sie na świat i to, co w nim nos trefi, niż jak sie już mo siwki na gowie i brozdy na licach i czole.

WIYNCYJ »

fot. Ilya

W mieście abo na wsi?

Wszyjscy ino godajom tak, wszyndy dobrze ale w doma nojlepij. A kaj to je nojlepij? Jedyn woli miyszkać w mieście, inkszy zaś na wsi. No toż kaj?

WIYNCYJ »

fot. Silvia Sala

Jak kupować gyszynki?

Kożdy tak mo, że sie pyto samego siebie co by tu sprawić na gyszynk mamulce, bracikowi, ślubnymu abo kamratce. Juzaś jak to mo, to kaj to sprawić, za wiela i czy to bydzie mioł rod. Jak mocie taki sromoty durś, to kuknijcie sam ino.

WIYNCYJ »