Na byzuchu u Neptuna

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król


Dychnij sie – pedzieli. Dyć w to mi szpilej – pomyślůłch. Niy minyło wiela casu. Chyciůł’ech za rajzowo tasia i zacůn’ech podróżnicy rytuał. Ino kaj sam jechać? Hm… Azymut? Ledykaj. We wercie  coby kajś, kaj jesce mje niy bůło. Ekwipunek? Po piyrsze, taszyntuchy – wjycie, tak kejby co… Potym zamaszysty ruch rynkům i we ty łůny rajzowy lůnduje pora sznitek, kůncek lyjberwusztu, termos z kafejym i jaaa… moja uprzajůno citrůniada. Abo lyjmůniada… Sům jus niy wjym – ganc
egal.

Z chałpy nad morze

Na placu hica. Dej pokój! A jo mům jesce wlyź do auta? I to bez klymy. Czaicie to? Eli hanysy to ponoć harde chopy. A jesce jo – tyn wzmocniůny górolskiym temperamyntym, wprost spod Babi Góry. Uff, dům se rady.

No to wio! Spod chałpy nad morze niy mům daleko – kajś kole 29 kilometrów. Godom Wom! Kali sie miyszkać we Piekarach Ślůnskich – Paniynka Piekarsko czuwo. I tak ubliżo drůgi.

Atmosfera bůła gorko. Zůł wi zůł myśl ło tym kaj jada dodowała mi skrzydeł kej adlerowi.

Górny Ślůnsk nad morzym

Łoziymdziesiůntkaósymka bůła blank průżno – kery z rania się dźwigo tego chlyb niy łodbiygo, a i cesty mo ino do sia. I tak łoto rajza nach morze zetrwała mje jakeś 40 minut. Pewno cis’ech łodrzutowcym, pomyślicie… Nic z tych rzecy. Ale fandzolić to – zurig na zad i do meritum sprowy.

Ujrzůłch Neptuna. Kaj? No dyć na morzu! No abo… Na kanale Glywickiym. I dejcie wiary co to tyn som łůn kery ceko na Wos we Gdańsku i na glywickiym rynku. Bo Górny Ślůnsk stoi nad morzym. A choćby i niy cołki, to aby te Glywice.

Mocka atrakcyjůw

Niy dowocie wiary? Prosto rzec – karnijcie sie na cesta Portowo 28 we Glywicach i chyćcie wiater we żagle. A na zicher ceko tam mocka atrakcyjůw. Bo tyn port to ńy ino gratka do prowdziwych wilków morskich. Kożdy z Wos może łostać członkym załogi. Możno niy piracki, ale zůł wi zůł bydziecie mieć kupa szpasu.

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król


Idzie sie karnůńć choby do Amsterdamu eli Marsylje

A kaj idzie sie karnůńć? Gliwicko Marina mo kilka roztomajtych tras. Takich na dzionek, a dugszy. Dejmy na to, Ci kerzy przajům ftoszkom, na bank bydům radzi z rajzy do kolůnie kormoranów. Z tego rejsu zadowolyni bydom tys fani ślůnski myśli technologiczny. Skiż cego? A skiż tego, co po drůdze przepłynom bez dwie gryfne śluzy – Łabyndy i Dzierżno. Ino dejcie na nich pozůr i nie gibejcie sie za fest, coby keryś niy wpod do blank głymboki wody. Zaś zmiarkujecie – “ale tyn chop fandzoli!”. Toż niy! Dejcie wiary co różnica poziomów wody na ty w Dzierżnie mo aż 10 metrów z hokym. Co wkludzo jom na lista tych nojsrogszych w Polsce.  Na tako rajza nartychtujcie sie ze trzi godziny.

Padocie co za mało? No to dźwigać kotwica i ahoj fort do Koźlo! A kerymu jesce mało, a geldu zaforantowane mo pełne miechy, to możno i nach Amsterdam pociśnie, abo i do Marsylje? No to dować. Neptun jus ceko na byzuch!

A ło reszcie atrakcyjůw Wom jus szkryfloł niy byda. Bo to ino na forszpajza bůło. A po danie głůwne musicie porajzůwać sie sami. A dejcie wiary, co to miliůny we wercie! Naptun potwiyrdzo! A godůł’ech sniym!  Przi halb… Ekhm… No… Szczelyli my bruderszaft.

 

Tekst:
Bartłomiej Jendrzok

Co byś na to pedzioł?

fot. Szymon Król

Skond sie wziyna klopsztanga?

Kiej sie zastanawiocie kaj sie downiyj na Ślonsku łozprawiało na roztomajte temat, łod wspominków po polityka to momy dlo Wos łodpowiedź! Przi klopsztandze!

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »