Gryfny Ślonsk

fot. Szymon Król

Katyjdra Industrialu

Architektoniczny maszket, Katyjdra Industrialu i srogi werk! O czym godomy? No toć że ło Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu!

WIYNCYJ »

fot.belekaj.eu

Zomek we Sławikowie

Kajś na kraju wojewōdztw ślōnskigo i ôpolskigo, miyndzy poroztopiyrzanymi korōnami strōmōw, ze ktajōncymi na wiosna bzym i magnoliōm naôbkoło, je skukany pałac.

WIYNCYJ »

fot. belekaj eu

Pojeziyrze Palowicki

Moc kolorskich sztrekōw, zielōność strōmōw, noleżycie poplanowane drōgi dlo piechciorzy i fol zortōw zwiyrzy i flancōw niy do uwidzynio nikaj indzij po blisku.

WIYNCYJ »

fot. belekaj.eu

Familoki w Czyrwionce

Piykny je tyn nasz Ślonsk. Piykne som familoki w Czyrwionce. Niy rajzujcie na koniec świata. Przyjedźcie tukyj do nos!

WIYNCYJ »

gryfnie_zawada_1

Stacja “Zawada”

Poindustyjalny zabytek kaj historyja spotyko sie z technikom. Moc dingsów i wihajstrów kiere sztyjc fungujom. Niy do trefiynio kaj indziyj na Ślonsku.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Kaj idzie dychnyć?

Jak to piyknie, że momy już moj. Ale bez tyn czas, trzeja co wynokwić, coby niy zmitrynżyć tego wolnego. Dejmy na to idzie se zrobić tako mało rajza.

WIYNCYJ »