Gryfny Ślonsk

gryfnie_zawada_1

Stacja “Zawada”

Poindustyjalny zabytek kaj historyja spotyko sie z technikom. Moc dingsów i wihajstrów kiere sztyjc fungujom. Niy do trefiynio kaj indziyj na Ślonsku.

WIYNCYJ »

fot. Szymon Król

Katyjdra Industrialu

Architektoniczny maszket, Katyjdra Industrialu i srogi werk! O czym godomy? No toć że ło Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu!

WIYNCYJ »

fot.belekaj.eu

Zomek we Sławikowie

Kajś na kraju wojewōdztw ślōnskigo i ôpolskigo, miyndzy poroztopiyrzanymi korōnami strōmōw, ze ktajōncymi na wiosna bzym i magnoliōm naôbkoło, je skukany pałac.

WIYNCYJ »

fot. belekaj eu

Pojeziyrze Palowicki

Moc kolorskich sztrekōw, zielōność strōmōw, noleżycie poplanowane drōgi dlo piechciorzy i fol zortōw zwiyrzy i flancōw niy do uwidzynio nikaj indzij po blisku.

WIYNCYJ »