Zalyw Rybnicki - Loch Ness wele Rybnika - Kultura - gryfnie

Zalyw Rybnicki – Loch Ness wele Rybnika

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król


Eli richtiś je jakoś reinkarnacyjo to jo wierza żech piyrwyj bōł Szkotym. Niy, niy rozchodzi sie ô to, co rod ôblykōm kecki abo patrza ino piyniyndzy (niy dowejcie wiary w te bery i bojki ô chytrych Szkotach, ani ô robotnych Ślōnzokach). Godōm wiyncyj ô mojich emocyjach. Kej piyrszy roz dali mi haggisa, miōł żech gyfil, co jużech to kejś jod (wiym, te ich haggisy sōm trocha choby nasze krupnioki). Za bajtla po jakiymuś śpiywōł żech śpiywki ô gryfnym princu Karliku, kerego wyciepali do Francyje, chocioż żodyn mie ich niy uczył. A jak zobocza szkocke gōry i jeziora, to zaroz cosik mi tōmpie wele serca. Taki som gyfil mōm, jak patrza na Zalyw Rybnicki, zwłaszcza na podzim. Po jakiymu? Dyć to je nasze Loch Ness! 

Roztomajte stworoki!

No, możno we Zalywie niy chycicie takigo epnego stworoka choby Nessie, nale za to mogecie znojś ponadstukilowego suma (kery poradzi zeżrić łabynda), tołpyga tako srogo, co poradzi ôbalić cōłko łōdka, żōłwie, piranie (ekszperty erklerujōm, co wciepli jōm sam pitome ludzie, kere przōdzij chcieli trzimać jōm w doma), a ponoć tyż i krokodyla (niyftore dowajōm w to wiara, inksze godajōm, co ftoś to znokwił, coby ludzi za bozna robić). Roz znodli tyż poćwiartowanego umrzika (i to je prawie prowda), epnego polityka, kerego zaciukōł jego włosny synek. Na zicher znojdōm sie tyż jakeś utopki, nale to je przeca norma we kożdym ślōnskim stowie, pra? Eli ftoś niy ma rod chytaniu rybōw, tyż znojdzie sam cosik do sia. Idzie poalować sie na piosku, napić sie kafyju abo posurfować czy najōnć żaglōwka. Maszketne je to, co Zalyw Rybnicki nigdy niy zamarzo, a pływać po nim idzie aże do października. We lato woda je richtiś gorko (niy roz trzidziści stopni Celsjusza), a nojniższo temperatura mało kej ślatywuje niżyj jak dziesiynć stopni.

Hned abraham…

Skōnd wziynła sie u nos tako atrakcjo? Zalyw Rybnicki hned bydzie fajerować swojigo abrahama. Zbajstlowali go we 1972 z wody z rzeki Ruda sztopniyntyj na zaporze w Rybniku- Stodołach. Rybnickie „Morze” mo bezma piynćset hektarōw i używane je miyndzy inkszymi do chłodzynio turbin Elektrowni Rybnik. „Jezderkusie”, mogliby pedzieć niyftorzy, „tym Ślōnzokōm to sie już blank pokićkało w gowach ôd tego smogu i marasu, chcōm mieć swoje morze i swoje Loch Ness!” A po jakiymu mieliby my niy mieć? Eli kogoś niy stać (finansowo abo czasowo) na rajza do Szkocyje abo na Mazury, to nic ino wziōnć i cisnōnć do Rybnika! Tukej bydziecie mieć gyfil, co żeście sōm richtiś Outlander, a niy ańfachowy auslynder.

  • 17.01.2019

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Spytalimy sie chopów i babów, kierych my trefili na Nikiszowcu, ło to jakie wice rychtowali na Prima Aprilis! I ło Wielkanoc tyż! Zoboczcie co nom pedzieli!