Ślonski Polski

Pojeziyrze Palowicki

fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu

Gruby, zmazany luft, industryjo, maras. Taki ôbroz Ślōnska dugo siedzioł głymboko w łepach Niy-Ślonzoków. Coby to pomiynić, napoczło sie ônaczynie filmōw i aszynie krasiatymi bildami, na kerych nasz hajmat bōł pokozany bardzij zwiedownie i atrakcyjnie. Beztōż we cołkim tym sztofie pokozywały sie zōmki, dworki, szumne kamynice i natura jako Łynżczok abo Cysterskie Kōmpozycyje Landszaftowe Rud Wielich. Mynij hławnōm, a naprowda paradnōm sztelōm, je skukane postrzōd drzywiny Pojyziyrze Palowicki.

Stond je Andrzej Cofalik

Pojyziyrze swoje miano ôdwdziynczo malućkij, ale fest ciekawej ślōnskij wsi Palowice. To na ôd nij terynie postawiōny je zabytkowy drzewiany kościōł Trōjcy Przenojświyntszej stary na przeszło 400 lot i to śnij je ślōnski mydalista ôlimpijski we dźwiganiu ciynżorōw Andrzej Cofalik.

Cudne stowy

Tyn plac sztyjc niy ma dości wożōny, a mo wszyjsko, czego trza ludkōm, coby pasownie dychli. Moc kolorskich sztrekōw, zielōność strōmōw, noleżycie poplanowane drōgi dlo piechciorzy i fol zortōw zwiyrzy i flancōw niy do uwidzynio nikaj indzij po blisku. A ku tymu nojsrogszo atrakcyjo – zestow szumnych, cudnych stowōw, wrażōnych podug dukli dōnojku Jesiōnka.

fot. belekaj eu
fot. belekaj eu

Rzodki zwiyrza

Po ustōniu fedrōnku na terynach miyndzy Rybnikiym, Żorami i Ôrzeszym, natura bōła dlo tego regiōnu fest szczodliwo. Skuli kōńca wyônaczanio ercōw żyloza dlo Hōty Walyska, umiały sie na Pojyziyrzu Palowickim pokozać ôkozy flory i fauny, takie choby czubanka i ôrzech wodny abo łabōndy, ojle, ajsfogle, fiszrajery i kaczyce. Jak sie mo cufal, to idzie tamek tyż ujzdrzeć ôreła bielika eli boczōnia czornego, kery chutnie nawiydzo tyn zielōny ślōnski land.

Koło eli nordic walking

Wele palowickich kaczokōw Garbocz, Łanuch i Jesiōnka kożdy znojdzie cosik dlo sia. Przociele aktywnego dychanio takigo jak szpacyrowanie, pyndalowanie na kole eli nordic walking? Grzibiorze abo wszyjsci ci, ôd kerych ptokiym je cykanie bildōw? To je sztela dlo Wos! Ôbmiyłowani we historyji i ślōnskij industryji? Hyrsko postrzōd pomiyszkańcōw gichta starej Hōty Walyska czeko! Pojyziyrze Palowickie to je istny land cichości. Żol, że dotela tak niywiela ludzi byzuchowało tyn znoczny zielōny regiōn.

Zaplanuj, rajzuj, ôdkryj – niyznany Ślōnsk je naprowda gryfny.

fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu

Kopalnie, smog, przemysł, zanieczyszczenia. Taki obraz Śląska długo utrzymywał się w świadomości osób spoza naszego regionu. Aby to zmienić, zaczęto kręcić filmy i publikować kolorowe zdjęcia, przedstawiające naszą małą ojczyznę w bardziej przyjazny i atrakcyjny sposób. W materiałach pojawiały się więc zamki, dworki, piękne kamienice i natura w postaci Łężczoka czy Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Mniej znanym, a naprawdę pięknym miejscem, jest ukryte pośród drzew Pojezierze Palowickie.

Stąd jest Andrzej Cofalik

Pojezierze swoją nazwę zawdzięcza maleńkiej, lecz bardzo interesującej śląskiej wsi Palowice. To na jej terenie znajduje się ponad 400-letni zabytkowy drewniany kościółek pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i to z niej pochodzi śląski medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów Andrzej Cofalik.

Piękne stawy

Ten wielce niedoceniany obszar ma wszystko, czego potrzebuje człowiek, aby odpowiednio wypocząć. Liczne trasy rowerowe, uspokajająca zieleń drzew, należycie rozplanowane ścieżki dla pieszych i dziesiątki niespotykanych nigdzie w pobliżu gatunków zwierząt oraz roślin. A do tego główna atrakcja – kompleks malowniczych, cudownych stawów, rozmieszczonych wzdłuż doliny potoku Jesionka.

fot. belekaj eu
fot. belekaj eu

Rzadkie zwierzęta

Po zaprzestaniu działań przemysłowych na terenach między Rybnikiem, Żorami i Orzeszem, natura była dla tego obszaru niezwykle hojna. Zakończenie fedrowania rud żelaza na poczet Huty Waleska umożliwiło pojawienie się na Pojezierzu Palowickim okazów flory i fauny takich jak lilie czy orzechy wodne oraz łabędzi, sów, zimorodków, czapli i kaczek. Przy odrobinie szczęścia dostrzec można tam nawet orła bielika i bociana czarnego, który chętnie odwiedza tę zieloną śląską krainę.

Rower czy nordic walking

W okolicy palowickich stawów hodowlanych Garbocz, Łanuch i Jesionka każdy znajdzie coś dla siebie. Zwolennicy aktywnego wypoczynku w formie spacerów, jazdy na rowerze czy nordic walkingu? Miłośnicy fotografii czy zapaleni grzybiarze? To miejsce dla Was! Wielbiciele historii i śląskiego przemysłu? Popularna wśród mieszkańców gichta starej Huty Waleska czeka! Pojezierze Palowickie stanowi prawdziwą oazę spokoju. Szkoda, że dotąd tak niewiele osób poznało ten wspaniały zielony obszar.

Zaplanuj, pojedź, odkryj – nieznany Śląsk jest naprawdę piękny.

Tekst:
Julia Rogowska
Mateusz Sebastian
belekaj.eu

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »