Pojeziyrze Palowicki - Kultura - gryfnie

Pojeziyrze Palowicki

fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu

Gruby, zmazany luft, industryjo, maras. Taki ôbroz Ślōnska dugo siedzioł głymboko w łepach Niy-Ślonzoków. Coby to pomiynić, napoczło sie ônaczynie filmōw i aszynie krasiatymi bildami, na kerych nasz hajmat bōł pokozany bardzij zwiedownie i atrakcyjnie. Beztōż we cołkim tym sztofie pokozywały sie zōmki, dworki, szumne kamynice i natura jako Łynżczok abo Cysterskie Kōmpozycyje Landszaftowe Rud Wielich. Mynij hławnōm, a naprowda paradnōm sztelōm, je skukane postrzōd drzywiny Pojyziyrze Palowicki.

Stond je Andrzej Cofalik

Pojyziyrze swoje miano ôdwdziynczo malućkij, ale fest ciekawej ślōnskij wsi Palowice. To na ôd nij terynie postawiōny je zabytkowy drzewiany kościōł Trōjcy Przenojświyntszej stary na przeszło 400 lot i to śnij je ślōnski mydalista ôlimpijski we dźwiganiu ciynżorōw Andrzej Cofalik.

Cudne stowy

Tyn plac sztyjc niy ma dości wożōny, a mo wszyjsko, czego trza ludkōm, coby pasownie dychli. Moc kolorskich sztrekōw, zielōność strōmōw, noleżycie poplanowane drōgi dlo piechciorzy i fol zortōw zwiyrzy i flancōw niy do uwidzynio nikaj indzij po blisku. A ku tymu nojsrogszo atrakcyjo – zestow szumnych, cudnych stowōw, wrażōnych podug dukli dōnojku Jesiōnka.

fot. belekaj eu
fot. belekaj eu

Rzodki zwiyrza

Po ustōniu fedrōnku na terynach miyndzy Rybnikiym, Żorami i Ôrzeszym, natura bōła dlo tego regiōnu fest szczodliwo. Skuli kōńca wyônaczanio ercōw żyloza dlo Hōty Walyska, umiały sie na Pojyziyrzu Palowickim pokozać ôkozy flory i fauny, takie choby czubanka i ôrzech wodny abo łabōndy, ojle, ajsfogle, fiszrajery i kaczyce. Jak sie mo cufal, to idzie tamek tyż ujzdrzeć ôreła bielika eli boczōnia czornego, kery chutnie nawiydzo tyn zielōny ślōnski land.

Koło eli nordic walking

Wele palowickich kaczokōw Garbocz, Łanuch i Jesiōnka kożdy znojdzie cosik dlo sia. Przociele aktywnego dychanio takigo jak szpacyrowanie, pyndalowanie na kole eli nordic walking? Grzibiorze abo wszyjsci ci, ôd kerych ptokiym je cykanie bildōw? To je sztela dlo Wos! Ôbmiyłowani we historyji i ślōnskij industryji? Hyrsko postrzōd pomiyszkańcōw gichta starej Hōty Walyska czeko! Pojyziyrze Palowickie to je istny land cichości. Żol, że dotela tak niywiela ludzi byzuchowało tyn znoczny zielōny regiōn.

Zaplanuj, rajzuj, ôdkryj – niyznany Ślōnsk je naprowda gryfny.

  • 24.10.2017

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Spytalimy sie chopów i babów, kierych my trefili na Nikiszowcu, ło to jakie wice rychtowali na Prima Aprilis! I ło Wielkanoc tyż! Zoboczcie co nom pedzieli!