Ślonski Polski

Rezerwat Łynżczok

fot. Marek
fot. Marek

Jakbyście jechali z Raciborza na Gliwice, to pora kilometrów za Raciborzym, po lewej stronie drogi je zjazd na Rezerwat Przirody Łynżczok. Na naszym Ślonsku je to unikat fauny i flory. Styknie pedzieć, że żyje tam i lynguje połowa zortów ptoków, kere żyjom w całej Polsce.

Cołki rezerwat mo wele sztyrysta hektarów.  Sześćdziesiont procynt to som stawy. Je ich osiym i każdy mo inne miano. Cołko reszta to lasy i łonki.

Rezerwat je czynściom takigo szumnie nazwanego terynu „Cysterskie kompozycje krajobrazowe Rud Wielkich”. Bez Łynżczok przechodzom dwa szlaki turystyczne i droga po kierej se idzie pojeździć na kole. Bezto jakbyście mieli tako chynć to sie możecie tam wybrać i w ciyniu popyndalować na kole.

A powstało to wszysko wele trzinostego wieku, jak zakonniki zaczły robić szlojzy i groble w starorzeczu Odry.

fot. Marek
fot. Marek
fot. Marek
fot. Marek

Bez Łynżczok jechoł tyż na Wiedyń Jan III Sobieski i posadziył, jak legynda niesie, pora dymbów na pamiontka. Polowoł tyż na tych terynach cysorz niymiecki Wiluś II.

Moc stromów, kere rosnom w rezerwacie mo przeszło sto lot, a wiela śnich  (przeważnie dymby) majom trzista, sztyrysta lot. Niy byda  tukej wymiyniać wszyskich zortów roślin i zwiyrzont, bo je tego fest moc. Idzie tam spotkać borsuka, żmija zygzakowato, rybitwy i perkozy, czornygo bociana, oreła bielika i wiela wiela inkszych.

To je fajny plac jak ni mocie co z czasym zrobić we sobota abo niedziela. Abo tyż chcecie trocha dychnyć po lotaninie bez cołki tydziyń, tak po prowdzie niy wiadomo za czym i po kigo diobła. Tam łodpoczniecie, tam idzie naładować akumulatory, tam  idzie spyndzić miło i spokojnie Wasz fraj. Richtik polecom.

Artykuł łostoł napisany bez Zuzia Karwot z Rydułtów.

fot. Marek
fot. Marek

Jeśli jechalibyście z Raciborza do Gliwic to parę kilometrów za wspomnianym Raciborzem, po lewej stronie drogi jest zjazd na Łężczok. Na naszym Śląsku jest to unikat fauny i flory. Wystarczy powiedzieć, że żyje tam i lęguje połowa gatunków ptaków, które żyją w całej Polsce.

Cały rezerwat ma ok. czterysta hektarów. Sześćdziesiąt procent stanowią stawy. Jest ich osiem i każdy ma inną nazwę. Cała reszta to lasy i łąki.

Rezerwat jest częścią takiego z rozmachem nazwanego terenu „Cysterskie kompozycje krajobrazowe Rud Wielkich”. Przez Łężczok przechodzą dwa szlaki turystyczne i trasa rowerowa. Dlatego też jakbyście mieli chęć to się możecie tam wybrać i w cieniu popedałować na rowerze.

To wszystko powstało ok. trzynastego wieku, jak zakonnicy zaczęli robić śluzy i groble w starorzeczu Odry.

fot. Marek
fot. Marek
fot. Marek
fot. Marek

Przez Łężczok jechał też na Wiedeń Jan III Sobieski i posadził, jak legenda niesie, parę dębów na pamiątkę. Polował też na tych terenach cesarz niemiecki Wilhelm II.

Większość drzew, które rosną w rezerwacie ma przeszło sto lat, a wiele z nich (przeważnie dęby) mają trzysta, czterysta lat. Nie będę tutaj wymieniać wszystkich rodzajów roślin i zwierząt, bo jest tego bardzo dużo. Można tam spotkać borsuka, żmiję zygzakowatą, rybitwy i perkozy, czarnego bociana, orła bielika i wiele innych.

To jest idealne miejsce jak nie macie co z czasem zrobić w sobotę albo niedzielę. Albo chcecie też trochę odpocząć po całotygodniowej bieganinie, tak w sumie nie wiadomo za czym i po jakiego diabła. Tam odpoczniecie, tam można naładować akumulatory, tam zwyczajnie można spędzić miło i spokojnie Wasz wolny czas. Naprawdę polecam.

Artykuł został napisany przez Zuzię Karwot z Rydułtów.

Tekst:
Zuzia Karwot

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »