Zomek we Sławikowie - Kultura - gryfnie

Zomek we Sławikowie

fot.belekaj
fot.belekaj

Kajś na kraju wojewōdztw ślōnskigo i ôpolskigo, miyndzy poroztopiyrzanymi korōnami strōmōw, ze ktajōncymi na wiosna bzym i magnoliōm naôbkoło, je skukany pałac. Stawiynie niy bele jakie, bo hań downij blyndowały ôd niego galantność, powob i godność.

Sharatany ale piykny

Dzisiej we niwerze, sharatany, ze pynkniōnymi ścianami, bez gipsdeki, ze wytrzaskanymi fynsterami i zrympolōnymi kolōnami. Pałac we Sławikowie, bo ô niego sie rozchodzi, bōł za starej piyrwy jednym ze dworskich szildōw Ślōnska. Terozki czynścij czuje sie skirz niego bojōnczka, jak udziw, ale niy idzie niy uwożyć ôd niego krosy. Ze średniowieczo Pałac ôstoł postawiōny we ôsmym wieku. Bez lata bōł ôkroszany i ôbmojany, zmiyniała sie ôd niego srogość. Na kōniec drugij wojny światowej, skuli bojōw miyndzy Wehrmachtym i Armijōm Czyrwōnōm, tajle pałacu ôstały fest schacharzōne. We czasach Polski Ludowej dziedzina stawiynia ôstała rozchabiōno, a sōm pałac zaczył sie bulić.

fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu

Choby z bojki

Zabytek sztyjc ôbtoczōny je przestrōnnym parkiym, w kerym uwidzieć idzie masa rzodkich zortōw strōmōw i inkszych krasiatych flancōw. Wele pałacu idzie znojś tyż m.in. kapliczka i ôstałości po downej folwaryji – sypani i ôranżeryjo.

Trzeja sie starać

Terozki Pałac we Sławikowie przinoleży do gminy Rudnik, nojdalij na wschōd wyciepanej tajli wojewōdztwa ślōnskigo. Rymōnt szteli niy ma na tyn mōmynt do zrobiynio skirz rozmaitych prawideł, chybu pijyndzy i tego, jak fest sharatane je te stawiynie. Ale krōm tego wszyjskigo, Sławikōw fest werci sie nawiedzić. Choby yno na chwila, po drōdze, coby przeświadczyć se jako zabrano je historyjo Ślōnska. A tyż ku upozorniyniu, coby spokopić co umi sie stoć ze naszōm erbowiznōm, jak przōdzij niy bydymy sie ô nia pasownie starać.

fot.belekaj.eu
fot.belekaj.eu

Zaplanuj, rajzuj, ôdkryj – niyznany Ślōnsk je naprowda gryfny.

  • 21.11.2017

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Spytalimy sie chopów i babów, kierych my trefili na Nikiszowcu, ło to jakie wice rychtowali na Prima Aprilis! I ło Wielkanoc tyż! Zoboczcie co nom pedzieli!