Park Ślonski - Ślonski Central Park - Kultura - gryfnie

Park Ślonski – Ślonski Central Park

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król


Klara świyci, ptoszki śpiywajōm, piykny dziyń we nowojorskim Central Parku. Dwie gryfne frelki 
lotajōm po ceście, jakiś karlus legnōł sie na trowie i filuje na nie zolytnie. Trocha dalij bajtle kopiōm fusbal. Nale dejcie pozōr na tego chopa w mantlu, hucie i zonenbrylach. Siod sie na banku a drugi stoji wele niego i cosik mu ciucio na ucho. Na zicher to bydōm ruske szpiegi! Fto ôglōndo hamerykōńske filmy ô szpiegach, tyn wiy, co ône rade trefiajōm sie we Central Parku, udowajōm, co jedyn drugigo niy zno, a za chwila, kej żodyn niy do ani pozōr, wrażuje mu jakeś dokumynty do kapsy. Za tymi choby-szpiegami przeleciała jakoś dziōuszka z biołymi szlajfkami, leci ku inkszymu bankowi, na kerym siedzōm jeji ôjce. A na wiyrchu nad nimi ciyngym rajzuje Elka… Poczkej! Jako Elka?! Dyć we Nowym Jorku niy ma żodnyj Elki! I po jakymu tyn Central Park je taki srogi? Co je louz? A, toć! Dyć to niy ma żodyn Central Park ino Park Ślōnski we Chorzowie.

Napoczło sie ôd Starego Jorga

Te, kerym sie wydowo, co na Ślōnsku mōmy ino werki, gruby i maras we lufcie, dziwujōm sie, kej zoboczōm tela ziylyni we samym cyntrum ślōnskij aglomeracyje. Skōnd my to mōmy? Piyrwyj były sam hołdy i hasie, aże wele 1950 roku Jorg Ziętek prziszōł ku tymu, co możno do sie cosik z tym zrobić. Nojprzōd były strōmy, trowa i cesty, po kerych ślōnske familje szpacyrowały, kej ino znodły trocha czasu. Niyskorzyj ZOO, Wesołe Miasteczko, Planetarium, banka wōnskoglajzowo, no i Elka. A, no i Sztadion Ślōnski, nale to je już tymat na blank inkszo ôsprowka. Basyn „Fala”, Hala”Kapelusz”, Rosarium i Skansyn to już je drugo tajla inwestycyji. Nikaj na Ślōnsku niy poradzicie znojś tela roztomajtych strōmikōw i kwiotkōw, lotajōm tukej sorniki, hazoki, dziki i ptoszki. No i te spōminki… Fto z Wos niy zolycił we Parku Ślōnskim? Fto niy jeździł za bajtla ôglōndać afy i elefanty do Ślōnskigo ZOO? A słyszycie te larmo kajś hań na wiyrchu? Abo to je richtiś durś echo kibicōw, kere ryczōm skuli torōw Gerarda Cieślika A możno kajś we lufcie słychać jeszcze larmo po koncertach U2 abo Metalliki?

A co bydzie dalij?

Bydōm zmiany – za bezma ćwiyrć miljarda ze Europejskigo Banku Inwestycyjnego. We nowyj Hali „Kapelusz” bydzie Parkowe Cyntrum Kultury, basyn „Fala” przekludzi sie do inkszyj tajli PŚ, a hań, kaj stōł przōdzij, bydzie "Park Roztomajtych Generacyji". Bydzie tyż Japońsko Zegroda, sztreki edukacyjnedlo szkolorzy, na kerych bydōm dować pozōr na ptoki a strōmy i moc inkszych atrakcyji. To wszysko bydymy sam mieć już za pora lot, tak to przinojmynij wyglōndo na papiōrze! Piyknie wyglōndo, a bydzie jeszcze piyknij. Jo sie to już forszteluja, jak za dwajścia piynć lot, kej już byda starzik na pynzyji, siedna sie na takim banku, byda dychōł czystym luftym i myślōł, co u nos na Ślōnsku je choby w bojce… Nale dyć Ślōnsk to niy ma żodno krajina z bojki, pra? Cosik sie na zicher musi popśnić? Możno te dwa pitome chopy w mantlach to niy sōm żodne ruske szpiegi, ino nasze biznesmyny, kere sztyjc sztaunujōm, coby wykupić cōłki Park, wyrznōnć te strōmy i postawić zamiast Parku drugi Manhattan (jo wiym, co jedyn Manhattan już mōmy, we Piotrowicach, nale kej już my napoczli godka ô Central Parku…) A jak Wōm sie zdowo? Bydymy mieć tyn kōncek (srogi kyns, a niy ino kōncek) zielyni, abo zaś ftoś coś napocho?

  • 19.02.2019

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Spytalimy sie chopów i babów, kierych my trefili na Nikiszowcu, ło to jakie wice rychtowali na Prima Aprilis! I ło Wielkanoc tyż! Zoboczcie co nom pedzieli!