Stacja "Zawada" - Kultura - gryfnie

Stacja „Zawada”

gryfnie_zawada_1
fot. belekaj.eu


Poindustryjalne zabytki na zicher sōm jednymi ze nojsrogszych atrakcyji Ślōnska. Lata lecōm, a pozawiyrane gruby ôdmykujōm sie na turystōw, przizwolajōm im sjyżdżać pod ziymia i poznować warunki, w jakich na beztydziyń robiōm grubiorze. Downo zawrzite stacyje krasiatych banek zaś napoczynajōm fōngować, proszōm na byzuch i pokozujōm przepōmniane, zaruściałe wagōniki i damfmaszyny. Ale eli turystycznōm atrakcyjōm śmi być yno sztela, kero przestała ônaczyć hań downij?

Sztreka Zabytków Techniki

Zabytkowo Stacyjo Wodociōngowo „Zowada” we Karchowicach to je bajszpil werksztatu, w kerym dziynno robota skuplowano je z przileżytościōm ku byzuchōm. Stacyjo ôd przeszło dziesiynciu lot je tajlōm Sztreki Zabytkōw Techniki i jak godajōm arbajciorze ze „Zowady”, z roku na rok sztela umi poasić sie coroz srogszym hyrym.

gryfnie_zawada_2
fot. belekaj.eu


Technika i historyja

Wszyjscy ôbmiyłowani we technice i historyji bydōm fest uradowani po byzuchu w tym miyjscu. Zestow maszin i werkcojgōw z lot dwadziestych zeszłego wieku, społym ze wszyjskimi akuratnymi ôpisami, to je naprowda wieli szpas dlo tych, ôd kerych ptokiym sōm motory, plōmpy i inksze wihajstry. Ô stacyji idzie pedzieć, że je markōm sukcesu downej ślōnskij industryji – dyć postawiōno ôstała na kōniec dziewiytnostego wieku skuli chybu wody do picio na terynie wartko rozfechtowywanego wtynczos Gōrnoślōnskigo Ôkryngu Industryjalnego.

gryfnie_zawada_3
fot. belekaj.eu


Sztyjc fonguje

Stacja Wodociōngowo „Zowada” bōła pora razy modernizowano. Do 1967 roku fōngowała na maszinach damfowych, niyskorzyj zaś zainsztalowano ôstała kōmpleksowo elektryka i to gynau taki systym sztyjc fōnguje we Karchowicach. Na miyjscu idzie nawiydzić hala głōwno, kotłownio, podziymne dōnście do bornusa i zabytkowe stawiynie biurowe, w kerym podziwać sie idzie na roztōmaite papiōry, plany i bildy.

Zwiydzanie je fraj

Arbajciorze chutnie klarujōm wszyjskie spōrności, a ferajny umiōm wybrać sie w rajza po stacyji ze ôprowodzoczym. Zwiydzanie „Zowady” je fraj, ale skuli tego, że na tej szteli sztyjc normalnie sie robi, to lepij tamek przōdzij przedzōwnić i ugodać sie na kōnkretny czos.

gryfnie_zawada_4
fot. belekaj.eu


Niy do trefiynio kaj indziyj

Nastympny mało znany punkt na mapie Ślōnska ôkozoł sie richtich zwiedowny. A tak bogato historyjo industryji naszego regiōnu sprawio co w zasadzie kożdy sjazd ze ślōnskigo ôdcinka autobany zakludzi nos do szteli, w kerej umiymy wejzdrzeć na dingsy niy do trefiynio kaj indzij i naprowda mocka sie przi tymu nauczyć.

Zaplanuj, rajzuj, ôdkryj – niyznany Ślōnsk je naprowda gryfny.

  • 02.01.2018

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Spytalimy sie chopów i babów, kierych my trefili na Nikiszowcu, ło to jakie wice rychtowali na Prima Aprilis! I ło Wielkanoc tyż! Zoboczcie co nom pedzieli!