Piyńć knifów na to, coby frelka była gryfno i ji wszyjcy przoli - Kultura - gryfnie

Piyńć knifów na to, coby frelka była gryfno i ji wszyjcy przoli

Że na Ślonsku, som piynkne frelki wiadomo niy łod dziś. Teroz wom zdradza knif jak łone to robiom.

Nojprzód wela

Kiej sie baba rychtuje, nojlepi zaconć łod weli. Jedne robiom czubek, coby im nic niy lotało przed łocami. Inksze zaś chcom dauerwele choby z Hollywood. To je jedno co se tam uklepiom, ale zawdy trza je psiknyć szpecjalnym lakiym do włosów. Bez tego wela rozłonacy sie nim jesce wylezie sie z doma.

Plac do sztiglowanio

Pewnnikiym kożdy z wos widzioł kejś baba, jak wyciongała z taśki małe zdżadełko i cymś sie tam klepała po kinolu. U dziochów idzie znojś bele jaki mazidła kerymi sie klepiom, abo tyż smarujom. Tak jus te baby majom, że choby niy wiym jak piynkne boły, łone widzom coś, co trza zaklajstrować cy tyż dorobić.

Łopróc tego potrzebne som jesce roztomaite pyndzle, coby niy umarasić sie paluchów. Zdżadło, trza sie ustawić tam kaj je nojlepsze światło i dobrze usztalować, coby sie niy kipło. Kej bydze za jasno, abo za cima idzie przesadzić z tymi klajstrami. Kej jest juz wybrany plac do sztiglowanio, trza poustowiać wszyjsko co bydzie potrzebne do szykowanio sie, tak by boło wygodnie.

Jak zrobić dobry mejkap?

Cołki szpil z mazidłami zacyno sie łod krymu. Krymy mogom być roztomajte, ale łazi ło to, coby naszo tapeta niy spłynyła zaroz po wyjściu z doma. Potym baba biere piyrsze mazidło (podkład) i sie tym smaruje, coby zakryć wszyski pinkle a dropy. Musi to rozłonacyć na cołki papel i jesce trocha wklepać. Trza ino dać se pozór coby niy wyglondać jak apluzina.

Pudyr, bronzer, roser, ciyń…

Terozki na tyn klajster trzeja dać pudyr coby sie niy śwycić. Trza w nim pofyrlać trocha pyndzel ino dokładnie patrzeć, cy przypadkiym niy momy go za fest, bo zrobi sie zista na gymbie. Teroz już momy gładki papel, ale trza go jesce nakryślić. Besto bieremy bronzer, Domy go na lica i trocha na boki kinola, coby wyglondać szczupli, a potym jesce roser, tak choby sie baba cołki cos trocha wstydziyła. Niy mylcie tego ze tym, że ji gańba, ale kożdy wiy, że chopu podobo sie kej, jako dzioucha robi sie trocha cyrwono przi godaniu śnim. Łostatnie co idzie na ta czynść gymby to rozświytlacz, kery łodbijo światło. Besto lepij kichol widać, kej robi sie ćma. Kożdo frela zycyła by sie piynknych ślepi. Do tego biere piyrw trocha ciynia i dowo na łocy. Potym idzie na to corny pisok, kerym robi kryska. Musi ino dać pozór, coby niy boła za rubo, bo bydzie wyglondać choby z gruby wylazła. Jesce corne mazidło, kerym trza przelecieć rzynsy. Bydom wyglondały na dugie i gynste. Tera moge pedzieć, że skoncyła robić mejkap.

Na som koniec

Kej juz jest cało piynkno i mo gymba choby lalka, moge sie fajnie łoblyc. Besto łotwiyro szrank i piyrsze co godo, to że nic tam niy ma. W końcu znojdzie jako kiecka, ale pewnikiym i tak bydzie, w jij gowie, że niy tako jak mo być. Do tego jakie pociorki i zauśnicki. Casym przidowo sie zygorek, taki na rynka. Ciepie to jeszcze wszyjsko do taśki, to cym sie piynkniła kej by trza coś poprawić, jaki parfin, coby fajnie woniać i co tam jesce ji trza mieć przi sobie.  Tera ino kronfleki i jest gotowo na geburstag, abo jakie zolyty. Toż widzicie, niy trzeja za wiela, coby gryfnie wyglondać! Ale tyż niy ma co przesadzać z tym wszyjstkim. Bo idzie przemaszkecić. I z gryfnej frelki bydzie heksa. Nojważniyjsze coby sie dobrze czuć we swojij skórze. Toż wyrychtujcie sie tak, cobyście przoły tymu, jak wyglondocie!

  • 09.03.2021

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.