10 pomysłów co werci sie zoboczyć na Ślonsku! - Kultura - gryfnie

10 pomysłów co werci sie zoboczyć na Ślonsku!

Niy mocie idyji kaj pociś na łikyndowo rajza? Toż chytejcie łod nos 10 pomysłów co werci sie zoboczyć na Ślonsku!

1. Polsko Cerekiew. W pół drogi miyndzy Kędzierzynem Koźlem, a Raciborzem treficie zomek zrychtowany we XVII wieku bez Jerzego von Oppersdorfa. Przez dugi czos siedziba rodu von Gaschin. Jak moc inkszych ślonskich zomków spolony bez Armia Czyrwono, terozki poleku wraco do downyj świetności. Mo festelnie gryfne łobejści, kaj idzie se poszpacyrować cołkom familijom! Polecomy!

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król

2. EC Szombierki. We Bytomiu poradzicie trefić fest gryfno tajla industrialnyj architektury. Industrialno Katedra (jak niywtorzy mianujom EC Szombierki) łostała zaprojektowano bez Zillmanów (kierzy to projektowali tyż Nikiszowiec) i zrychtowano we 1920 roku. Takich maszketów architektury we Europie niy ma moc. Niykierzy porównujom jom do Elektrykowni Battersa we Londynie. Podziwejcie sie na nia póki sztyjc je! Wiyncyj ło nij treficie na zajcie Bytomski Detektyw Historyczny!

fot. Szymon Król

3. Rydułtowy. Hołda Szarlota – Niy kożdo hołda na Ślonsku mo swoje miano, a co dziepiyro napis choby we jakim Holiłudzie! Werci sie podziwać, fest gryfne miyjsce coby se poknipsować!

fot. Szymon Król

4. Zabrze. Kiej ino chcesz sie poczuć choby we serialu „Dark„ toż polecomy wybrać sie do Zobrza! Tam treficie downy, już niy używany tunel kolei piaskowyj! Mo klimat! Miyjsce je przi Sztolni Królowa Luiza.

fot. Szymon Król

5. Osiedle Amerykańskie. Na Giszowcu, trocha w ciyniu Nikiszowca, zrychtowane na koniec lat 20 XX wieku dlo szpeców z Ameryki! Treficie tam 6 chałp we stylu angielskim. Downij było tam jedno z piyrwszych pól golfowych na Ślonsku!

fot. Szymon Król

6. Fliger we Starym Oleśnie. We ośrodku turystyczny Anapol we Starym Oleśnie treficie fliger Antonow An-24 przywieziony tam bez właścicieli ośrodka we latach 90. Robi srogie wrażyni!

fot. Szymon Król

7. Hołda Skalny we Łaziskach Górnych Kole elektrykowni we Łaziskach Górnych treficie hołda Skalny! Miyjsce na piknik z cołkom familijom! I to z jakim widokiym! Werci sie wylyź na wiyrch! Hołda je wygaszono bezto niy wonio siarkom jak inksze!

fot. Szymon Król

8. Ślonski Ogród Botaniczny we Mikołowie! We Mikołowie, na terynie downyj jednostki wojskowyj, treficie Ślonski Ogród Botaniczny! Moc roztomajtych kwiotków, krzoków i drzew. Mogecie wylyź na wieża widokowo i podziwać sie na Ślonsk. Je tyż kaj wypić Kafyj i co zmaszkecić.

fot. Szymon Król

9. Jezioro Turawskie – w som roz coby sie wybrać na jaki weekend. Bez lato idzie se popływać na łódce i pochytać trocha klary. W som roz dlo wszyjstkich, kierzy radzi dychnom nad wodom! 10. Kościół św. Jacka we Bytomiu. Kościół zaprojektowany bez Maxa Giemsa. Zrychtowany z piaskowca, we stylu neoromańskim. Plac kole kościoła je gryfnie zaprojektowany! Je se kaj poszpacerować. Do wszyjstkich, kierzy przajom architekturze!

fot. Szymon Król

9. Jezioro Turawskie – w som roz coby sie wybrać na jaki weekend. Bez lato idzie se popływać na łódce i pochytać trocha klary. W som roz dlo wszyjstkich, kierzy radzi dychnom nad wodom! 10. Kościół św. Jacka we Bytomiu. Kościół zaprojektowany bez Maxa Giemsa. Zrychtowany z piaskowca, we stylu neoromańskim. Plac kole kościoła je gryfnie zaprojektowany! Je se kaj poszpacerować. Do wszyjstkich, kierzy przajom architekturze!

  • 10.09.2021

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.