ŚLONSKI SPOSOBY NA RYMA - Kultura - gryfnie

ŚLONSKI SPOSOBY NA RYMA

Momy w roku taki czos, że ryma chyto kożdygo z nos. Powiym wom, ni ma nic gorszygo. Ryma chyci kożdego i starzika i młodego. Zamiast łykać bele jaki syropy, pile łod dochtora i płacić w pierony geltu za cojś, co mono ani nie pomoże, lepszy bydzie chycić sie pomysłu łod starzików. Jako to oni robili, kej do aptyki ciś niy poradzili? Jo wom podciepia pora pomysłów, kiere niy zaszkodzom, a durś pomogom.

SYROP Z CYBULI

Do jednych to je maszket, do inkszych pieroństwo, kierego nie idzie łyknońć. Kiedy cie chyci niymoc, kuckosz, ciompy ci lecom z kichola, a paple mosz czerwone choby zdrzało tomata tuż wtedy zrychtuj go – syrop z cebule! Starka zawdy godała jak żech jeszcze małym bajtlym była, że niy ma nic lepszygo na ryma. Jo tego pieroństwa żech łyknońć niy umiała, łostro cebula zasuto cukrym. Yno żech czuła jak to wszyjstko rośnie w gymbie. Ale powiym wom, że z czasym to mijo i idzie sie łoswoić z tym smakiym. Taki syrop na prowdy niy zaszkodzi, mono pomoże, a je nawet lepszy łod aptycznego bo robisz go som. Kej żeś nigdy go niy testowoł, musisz spróbować.

BROTZUPA (brółtzupa, wodzionka)

Myśla, że kożdy hanys wiy ło co chodzi. Tuż trzeja  se uwarzyć woda tak, co bydzie fest wrawo. Pokrej sznitki chleba w kostka, tela wiela chcesz. Dociepej trocha tustego ze szpyrkami, posól se, popieprz i nojważniejsze, dociepej knobloch! Im bardzij cie ryma chyto tym wiyncyj zómbków dociepej. Wszyjstko wyfyrlej i łostow na chwila pod deklym. Łostre, wrawe gibko cie rozgrzeje, a gripa pryndzyj se póńdzie.

NUDELZUPA
Moja starka zawdy godała ze nojlepszo na gripa je nudelzupa z młodzika! To je maszket niy yno przi niydzieli czy łod świynta, jako by sie zdało kożdymu. Terozki, kiedy pizgo na dworze, dyszcz leje, a wiater wieje to tako swojsko zupa Cie gibko rozhajcuje łod środka. Niy ma co kombinować za wiela i durś lotać po dochotrach, aptykach, kiej w chałupie mogesz se som uwarzyć nojlepszy lyk. Tako swojsko bomba witaminowo gibko Ci pomoże przi ciompaniu, kucaniu i gorónczce. A jak smakuje!

GORKI TYJ
To je to, czego trzeja  kożdymu, kierego wypizgo na placu. Terozki momy taki czas, że trzeja sie łobabulić zanim sie wylezie z chałupy, mycka na łeb wrazić, glazyjki we szranku poszukać. Prziłazisz potym nazot do chałupy, paple i kichol czerwony choby cegłówka, pomału ciompy lecom, czujesz że cojś Cie biere i szukosz czegoś, coby Cie rozhajcowało łod środka. Starka zawdy szykowała gorki tyj z lipy abo malin. Zaś mamulka mie nauczyła, że gibko tyż pomogo tyj z apluzinom, citrynóm, nelkami i miodym. Tak na prowdy mogesz se do nij ciepnońć co ino chcesz. A jo tyż lubia se łyknońć na wieczór taki mlyko zmiodym, mie zawdy pomogo kiej  tego potrzebuja. Taki maszket to i bajtle rada łyknom.

Tak na prowdy terozki momy taki czasy, że trza ło siebie zadbać. Tuż to, co żech wom naszkryflała wyżyj na prowdy wom niy zaszkodzi, a pomoże. Yno ni czekejcie aż wos fest chyci ryma. Kej ino bydziecie czuć że cojś wos biere, kajś dropie to działejcie za wczasu! Niy dejcie sie zarazie!

  • 13.01.2021

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.