Gryfno ślonsko godka - gryfnie.com

Co je nowego?

Gryfnie pyto #13 - Prima Aprilis

Gryfnie pyto #13 - Prima Aprilis

Spytalimy sie chopów i babów, kierych my trefili na Nikiszowcu, ło to jakie wice rychtowali na Prima Aprilis! I ło Wielkanoc tyż! Zoboczcie co nom pedzieli!

Wideo

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Spytalimy sie chopów i babów, kierych my trefili na Nikiszowcu, ło to jakie wice rychtowali na Prima Aprilis! I ło Wielkanoc tyż! Zoboczcie co nom pedzieli!

Kożdy mo we gowie swojigo furmona

Kożdy mo we gowie swojigo furmona

Skuli monokultury wōnglo wiedzieli my, fto my sōm. Terozki mogymy być bele kim. Ino czy naprowdy sōm my tymu rade? Czytejcie nojnowszy artikel łod Marcina Melona!

Skond sie wzion krepel?

Skond sie wzion krepel?

Zastanawiocie sie czasym skond sie wzion krepel? Toż biercie krepla, narcyhtujcie se kafyj i czytejcie maszketny artikel łod Profesora Kadłubka, po kierym wszyjstko bydzie jasne!