Gryfno ślonsko godka - gryfnie.com

Co je nowego?

Jeżech stond #12 - Kamil Nowak

Jeżech stond #12 - Kamil Nowak

Z Grzegorzym Chudym, malyrzem akwarelistom ze Nikiszowca, rozprawiomy ło jego łobrozkach, ślonskij godce i inkszych tymatach!

Wideo

Jeżech stond #12 – Kamil Nowak

Jeżech stond #12 – Kamil Nowak

Z Grzegorzym Chudym, malyrzem akwarelistom ze Nikiszowca, rozprawiomy ło jego łobrozkach, ślonskij godce i inkszych tymatach!

Dbomy ło ślonski marki!

Dbomy ło ślonski marki!

Fajno sprawa powiym Wom, wspiyrać ślonski marki, kiere momy w naszych miastach. Teroz je czas, w kierym niywiela brakuje coby przestały fungować, kożdy to przeca wiy.

Gryfne wspomniynia

Gryfne wspomniynia

Mierznie sie Wom pra? Ni ma co robić? Toż my godomy, że zawdy idzie se powspominać ze starzikami eli pozaglondać na stare zdjyńcia! Chytejcie artikel ło tym łod Ani Widery!