Gryfno ślonsko godka - gryfnie.com

Co je nowego?

Jeżech stond #12 - Kamil Nowak

Jeżech stond #12 - Kamil Nowak

Z Grzegorzym Chudym, malyrzem akwarelistom ze Nikiszowca, rozprawiomy ło jego łobrozkach, ślonskij godce i inkszych tymatach!

Wideo

Jeżech stond #12 – Kamil Nowak

Jeżech stond #12 – Kamil Nowak

Z Grzegorzym Chudym, malyrzem akwarelistom ze Nikiszowca, rozprawiomy ło jego łobrozkach, ślonskij godce i inkszych tymatach!

ŚLONSKI SPOSOBY NA RYMA

ŚLONSKI SPOSOBY NA RYMA

Ryma chyci kożdego i starzika i młodego. Zamiast łykać bele jaki syropy, pile łod dochtora i płacić w pierony geltu za cojś, co mono ani niy pomoże, lepszy bydzie chycić sie pomysłu łod starzików.

Gryfnie pyto #12 – Szkoła

Gryfnie pyto #12 – Szkoła

Spytalimy sie chopów i babów, kierych my trefili w Tarnowskich Górach, ło to jak to je we ślonskij szkole! Zoboczcie co nom pedzieli!