fot. Radosław Kaźmierczak

Smażonka ze szpyrkami

Godajom że śniodani to nojważniyjszy jodło dnia, bez kierego niy ma siły do roboty i inkszych rzeczy… i majom recht! Co je nojlepsze? Smażonka ze szpyrkami!

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Furgajōncy Pierōn

Kej ftoś miōł cosik do załatwienio we hauptstadt Berlin, niy musioł starać sie ô to kaj bydzie społ. Rano wsiadoł do cugu, a we wieczōr bōł nazod w doma na Ślōnsku. Jak ftoś mo dzisiej cosik do załatwienio we Warszawie, to niych lepij posznupie w necu za jakimś tonim hotelem.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Żur żyniaty

Je taki jodło, kiere jak sie go warzi, wonio tak choby z jakij nojlepszej we świecie kuchnie. I to je recht, bo z naszej ślonskij kuchni. Żur żyniaty, to ło nim bydzie dzisiyjszo godka.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Godnio Pieśń – wywiad

Ło tym czamu czytać Dickensa po naszymu, co majom robotnicze osiedla we Londynie do ślonskich familoków i inkszych rzeczach, godalimy z Grzegorzym Kulikiym, kiery przetublikowoł “Opowieść Wigilijno” na ślonsku godka.

WIYNCYJ »

fot.belekaj.eu

Zomek we Sławikowie

Kajś na kraju wojewōdztw ślōnskigo i ôpolskigo, miyndzy poroztopiyrzanymi korōnami strōmōw, ze ktajōncymi na wiosna bzym i magnoliōm naôbkoło, je skukany pałac.

WIYNCYJ »

tracy-thomas-56810

Ślonskie filmy

Godajom że ciynżko zrychtować dobry film o  naszym Hajmacie. Momy co prowda trocha klasyków, choby i “Paciorki jednego różańca” K.Kutza abo “Angelus” L. Majewskiego nale ciynżko znolyź teroźniyjszy film kaj poradzom godać po naszymu.

WIYNCYJ »