Skond sie wzion glacok? - Słownik ślonski - gryfnie

Skond sie wzion glacok?

fot. Radosław Kaźmierczak

Wynokwianie Kadłubka – czyńść 36

Same glacoki

Nikaj ni ma tela glacoków, co u nos. Jedyn synek z Rybnika mi godoł, że roz zaprosiył do dom takigo Norwega, z kerym sztudjyrowoł na norweskim uniwersytecie, i tyn Norweg sie fest dziwowoł, że po drogach chodzom ludzie z wosami na gowie. Myśloł, że w Polsce żyjom same glacoki, bo te Poloki, kerych widzioł we Norwegii, wszyjcy mieli glaca. Glaca jest modno… Gładko a rowno Ślonskie słowo „glaca”, po polsku „łysina”, pochodzi łod nimieckigo „die Glatze” (łod „glatt” – gładki, blank rowny). Glacaty chop downij wyglondoł trocha cyrkuśnie. Kożdy chcioł mieć wela. I to jako! Tera kożdy mo rod glaca. Z czego sie to bjere? Ciynżko łodpedzieć.

Glacaty chachor

Jedni godajom, że ludzie z glacom nic niy znaczom. Ale glacoki – tak se yno myśla – dzisiej znaczom. Bo z glacom wyglondo sie groźnie, z glacom wyglondo sie rychtych poważnie, trocha jak wojok, trocha jak bokser, a trocha jak jakiś rojber. Glaca pasuje do dresa abo do munduru. Bez to synki lecom do frizera i padajom frizerowi abo frizerce: Jo chca na glaca! Glaca dodowo łodwagi.

Lepszo wela

Inksi zaś gynau łodwrotnie: szmarujom gowa wszyjskimi mazidłami i szmarowidłami, bele yno ni mieć glacy. Łykajom dwa razy dziennie pile na glaca. Zaglondajom co chwila do zdrzadełka: mom już wosy czy dalij mom glaca? A wosy, te pierony, niy rosnom tak drap jak sie im to zdowo. Jak mosz glaca – to jom mjyj. Ni ma gańba mieć glaca. A jak ni mosz glacy, ciepnij sie wela. Dyć ni ma żeś tchorzym, jak niy nosisz glacy. Wela jest kożdo inkszo, a glaca jest kożdo tako samo. Bez toż lepij, jak kożdy wyglondo trocha inaczej – i jak ni mo glacy…

Prof. Uś dr hab. Zbigniew Kadłubek – rezkiruje Katedrom Literatury Porównawczyj. Je filologiym klasycznym, eseistom i tłumaczym. Pisze tyż po naszymu, dejmy na to „Listy z Rzymu” abo „Promytyojs przibity”.

  • 21.09.2017

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.