Skond sie wzion podzim? - Słownik ślonski - gryfnie

Skond sie wzion podzim?

Kożdego roku zawdy powtarzo sie to samo. Oroz prziłazi podzim, liście lecom z drzew na zola, durś dyszcz leje, wiater wieje. Piździ. Czasym nawet sie tak stanie, że wylezie klara zza zamroczónego nieba i poblynduje. Z podzimym je tak, że zawdy był przi nos. To ni ma tak, że oroz prziszoł ku nom. Boł, je i bydzie myśla jeszcze fest dugo nos odwiedzioł. Z nim je tak, że jedni mu przajom, a jedni zajś ni lubiom wcale.
Co to je tyn podzim?

Jedyn wiy, inkszy niy. To je tako pora w roku, co śmiatomy po leku chabazie na placu przed zimom. Tako późno jesiyń bych pedziała. Jo wom powiym, że niy przepadom za tym czasym. Jeszcze kiej dyszcz leje to już wcale. No chyba że bych mogła ostoć w chałupie no to ja! Ale kiery se może na to pozwolić?

Idzie zima, gibko cima

Ja, to je gynał tyn czas, zygorki momy przesztelowane ło godzina do zadku. Kiej stuknie tako godzina 16, zaczyno sie ćmić za łoknym, robi sie zima. Kiej wiater wieje i dyszcz leje to niy ma ani chynci coby z chałupy wylyź. Nojlepij ostoć pod pierzinom, łobabulić sie i łyknońć se szolka wrawego kakao abo szekulady, chocioż kiej kiery lubi tuż mono i grzańca? Niy dojś, że rozgrzeje tuż jeszcze uśmiych na gymbie sie pojawi.

Trza sie łobabulić

Bez paryzola lepii nie wyłaź. Terozki pogoda lubi robić nos za błozna. Z rana klara blynduje, a w połednie już leje. To je ta pora, że we szranku trza poszukać mycki coby nom w gowa niy piździało, glazyjki na rynce, pelcmantle, kufaje, rube cwitry. Wszyjstko czego nom trzeja, coby sie łobabulić. Dyć żodyn nie chce rymy chycić!

Kachlok, żeleźniok

Powiym wom, że mono jo niy mom dużo lot, ale pamiyntom jeszcze kiej moja starka miała w chałupie ino kachlok we kuchni, a żeleźniok we izbie. Niy miała czegoś takigo jak cyntralne łogrzywani. Spominała zawdy jako to było, kiej starzik prziłaził z roboty z czerwionym kicholym i piyrsze co, to musioł sie łogrzoć wrawom zupom, kiero już na niego czekała. Dyć jakoś trzeja se było poradzić. Choby by my niy chcieli, podzim i tak przidzie. Pytani, kiery z wos lubi tyn czos? Jo niy byda za fest wynokwiać, bo kiej klara blynduje to je przijymnie, ale kiej kido dyszcz? Brr. Szpetnie jak do mie. Mono kiery mo jaki sposób coby se umilić jako tyn czos?

  • 13.01.2021

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.