Słownik ślonski

fot. Unsplash

Ajnwajong

Kiej sie ino wto przekludzi na nowe, to rychtuje taki szumny fajer, na kiery u nos sie godo ajnwajong. A wiela przi tymu je larma i uciechy. Radiok gro na cołki karpynter a i dakel loto z wusztym po izbie.

WIYNCYJ »

fot. Kate Geraets

Skond sie wziyny zoki?

Zoki som nom fest potrzebne. Bez nich byłoby zima w szłapy. A z tego szłoby chycić ryma abo charlać. Beztóż zoki trzeja łoblykać i być zdrowym!

WIYNCYJ »

fot. Pexels

Skond sie wziyny klamory?

Kożdy w doma mo jakiś klamory. Jedni majom szranki, rozlajerowane koła, inksi stare piece, a jeszcze inski zbiyrajom wszysjtko, co ino mogom.

WIYNCYJ »

tyta

Skond sie wziyna tyta?

Tyta to je nojlepszo rzecz, kiero sie może przidarzyć w życiu kożdego bajtla. Tela maszketów w jednym czasie i placu, że aże piyrszoki kwiczom z uciechy jak jom dostowajom. Styknie chwila i już je prozno.

WIYNCYJ »

fot. William Brawley

Skond sie wziyna ryma?

Ryma to je ta szpetno niymoc, kiero może chycić czowieka ledy kaj i ło ledy jakij porze. Wdycki lepij wlyź do wyra i jom przeleżeć. Lotani śniom to ni ma dobro rzecz, bo sie wszyjskich zarażo i potym ni ma komu robić.

WIYNCYJ »

fot. Llywelyn Nys

Skond sie wzion chachor?

Mogom być roztomajte chachory. Jedne taki co ino kurzom i nic niy robiom. Inksze coby co kaj chabli. Toż wiycie skond sie wziyny chachory?

WIYNCYJ »

fot. Redd Angelo

Skond sie wziyna libsta?

Jak kero frelka je do kogoś libstom, to je zaro nojszykowniyjszom dziołchom na świecie. Zaczyno kwiść i stowo sie coroz gryfniyjszo. Libsta znaczy tyż narzyczono. Z takom libstom już ni ma błoznow.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Skond sie wziyna żymła?

Wto by pedzioł, że wyraz „żymła” mo wielko historia i pochodzi z jynzyka asyrijskigo, od słowa „samidu”, kere oznaczało bioło monka. Ślonzoki ze starożytnymi Asyryjczykami ni majom wiela wspólnego.

WIYNCYJ »