Po ślonsku

fot. Szymon Król

Made in Stalinogrōd

Wiycie, że niykierzy urodzili sie w Katowicach, a bajtle chowali we Stalinogrodzie i sie nikaj prziy tymu niy wykludzali? Jak niy wiycie, to se poczytejcie.

WIYNCYJ »

gryfnie_sesja_fb2

Nowy Testamynt po ślonsku – wywiad

Ło zbiyraniu Pisma Świyntygo we roztomajtych jynzykach, tuplikowaniu i inkszych sprawach, rozprawiomy z dr Gabrielem Toborem, byrgermajstrym Radzionkowa, kiery potuplikowoł Nowy Tystamynt na ślonsko godka!

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Godnio Pieśń – wywiad

Ło tym czamu czytać Dickensa po naszymu, co majom robotnicze osiedla we Londynie do ślonskich familoków i inkszych rzeczach, godalimy z Grzegorzym Kulikiym, kiery przetublikowoł “Opowieść Wigilijno” na ślonsku godka.

WIYNCYJ »

DJI_0497

Ślonski fusbal

Kożdy Ślonzok mo jakiś ptoki . Nojczynścij mo dwa – Szkata, abo pulty no i fusbal. Na tyn łostatni poradzom sie podziwać cołki familije, a nojbarzij chopy. I nigdy sie jim niy zmierznie.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Furgajōncy Pierōn

Kej ftoś miōł cosik do załatwienio we hauptstadt Berlin, niy musioł starać sie ô to kaj bydzie społ. Rano wsiadoł do cugu, a we wieczōr bōł nazod w doma na Ślōnsku. Jak ftoś mo dzisiej cosik do załatwienio we Warszawie, to niych lepij posznupie w necu za jakimś tonim hotelem.

WIYNCYJ »

fot. Szymon Król

Gynsi pympek – wywiad

Z Dagmarom Krząkałom rozprawiomy ło kwiotkach, ślonskiych tradycjach kiere sie jich tyczom i ło kludzynio kwiaciarni Gynsipympek w Świętochłowicach.

WIYNCYJ »