Nowy Testamynt po ślonsku – wywiad

gryfnie_sesja_fb2
fot. Radosław Kaźmierczak


Zdo nom sie niy roz, co po ślonsku wszyjsko brzmi, choby wic… A dyć życi to niy same wice i Pon Jezus raczyj za życio na ziymi ich niy łosprowioł (a przinajmnij Ewangelio o tym niy spomino). Toż jak poradzi przetuplikować Ponboczkowe godani na ślonski chop, kierego zawodowym jynzykiym je urzyndniczo godka? I po jakimu zachciało mu sie tak ciynżkigo przekładu? My sie go spytali, poczytejcie!

1. Przedstowcie sie, robicie jako wto?

Łod 11 rokow jes zech byrgermajstrym we Radzionkowje. Wceśni tyz zech
robjoł we magistracie. A jesce wceśni we szkole. A tys zech ucoł na wyższy szuli
i mjoł zech fyrma szkolyniowo. I jesce dużo inakszych rzecy.

2. Czymu przetuplikowaliście Nowy Tystamynt na ślonsko godka?

Skiż tego, że mom myni wjyncy 200 biblji we rozmaitych jynzykach. Nerwuwało
mje to, że mom po kaszubsku, po góralsku, a po ślonsku niy mom i niy ma.
Kciołech zrobić ino jedno ewangeljo do moji kolekcyji. Ale jakoś tak zech sie
łosfechtuwoł, że zrychtuwołech cołki Nowy Testamynt i jesce som go zech
wydoł.

3. Z czym mieliście nojwiyncyj łostudy, przi tłumaczyniu?

Kożdymu sie zdowo, że po naszymu to idzie ino bery, bojki i wice łosprawjać. A
Bibljo mo swoj styl. Ale zdowo mi sie, że zech to tak zrychtuwoł, że biblijny styl
jes uczimany. Ale niych to łocyniom ci, ftorzi bydom cytać.

4. Zbiyrocie Pisma Świynte? Wiela tego mocie? I czymu akurat Pisma? Myśleliście być farorzym za bajtla?

Jak zech boł mody bołech we Oazie. To taki religijny Ruch Światło – Życie, dlo
modych. I jakosik sie nazbjyrało pora tych biblji we rozmajity godce. I przez wjyncy jak czidzieści lot trocha sie nazbjyrało. Mom kole dwjesta, we 94 jynzykach… Ani farorzym, ani kapelonkym zech nigdy niy kcioł być.

5. Ty wszyjstki słowa były z Waszyj gowy? Czy szukaliście tyż słów w słownikach ślonskij godki?

We gowie jest dużo, ale jak sie cowjek casym podeprze słownikiym, abo jakiym
przikładym to zowżdy jes mondrzejszy.

6. Czy mocie tak, że jak niy wiycie co zrobić to łotwiyrocie Pismo i mocie gotowo łodpowiedź?

Niy zdorzo sie to cynsto, ale casym tys tak jes. Coby niy pedzieć Bibljo mo
mocka zwycajny lucki mondrości, ino cza umjeć s tego brać.

7. Wiela czasu Wom na to zeszło?

Same tumacynie połtora roku. Potym jesce poprawjanie, rychtowanie przez poł
roku. Jak sie niy paczi na telewizor, to cowjek mo duuużo casu.

8. Czy bydom jeszcze jaki inksze tłumaczynia prócz tego?

Teroz to jo z familjom i kamratami kca łogarnonć to co my wydali. Możno
kedyś jak byda na pynzyji. Ale fto to wjy? Możno zaś cowieka co nańdzie.

9. Podug Wos kiery przekład Pisma je nojciynższy a kiery nojbliższy Waszymu syrcu?

Jo pisoł tyn po naszymu, po ślonsku, podug biblii ks. Jakuba Wujka. Wujek jes
dlo mje nojlepszy, nojbarzi mi sie widzi. Jakoś niy umja strowić Biblji
Tysionclecia, jakoś tako, dlo mje, sztucno. Godomy ło jynzyku, a niy ło treści.

10. Jak mocie fajrant, to co robicie?

Mogecie mi wytuplikuwać co to jest fajrant? Niy moga spokopić ło cym
godocie? A tak richtig, na poważnie, zowżdy sie jako robota znońdzie. Łostatnio
jak zech mjoł kwila casu, postawjoł zech se na placu wyndzok i pjec do pjecynio
chleba.

11. Co dlo Wos znaczy byci Ślonzokiym?

Cowjek wyros z ty ziymi. Łod poru wjekow moja familjo mjyszko we
Radzionkowje. Jo jes konskym ty ziymi, tych ludzi, ty kultury. Jako zech
naszkryfloł we wstympje: Cynsto dziynkuja Bogu, że zech sie tukej urodzioł i że
sam żyja.

12. Co godajom ludzie, jak czytajom Wasze tłumaczyni?

Niy ma jesce dużo tych co cytali. Ale ci ftorzi cytali godajom, że to wciongo, że
to sie inacy cyto, bo niy ino łocami i gowom, ale tys sercym.

13. Som tacy co godajom, że tłumaczyni jakiś tekstów na ślonsko godka, ino ośmiyszo ty teksty i potym sie ludzie z tego śmiejom. Co takim ludziom powiycie?

Że kożdy moge godać co mu sie ze gowy na jynzyk ciśnie… Ale niych se barzi
pomedykuje ło cym i jako godali nasi staroskowje sto lot tymu. Ino wice? A jak
nasi powstancy, abo Ślonzoki co boli we I wojnie, abo ci, wtorzy po II wojnie boli
wywjezioni do Rusa. Godali przeca ino po ślonsku i to w tyn cos ło richyig
śmjyrtelnie poważnych rzecach.

Tekst:
Szymon Król/Klaudia Roksela/Gabriel Tobor

Co byś na to pedzioł?

łobrozek łod Asi Kansy

Kot Rojber – wywiad

Rod oglondocie kociki? Toż chytejcie wywiad z Asiom Kansy kiero rysuje Kota Rojbra i wciepuje swoje gryfne łobrozki na FB i IG

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »