fot. zwyklyproszek / obiektywnieslaskie.pl

Pulty

Chowani pultów to je barzij styl życio niźli jakie hobby. A skond te ptoki wiedzom kaj majom lecieć, coby wylondować gynau u siebie w chałpie? Jakieś naukowce trujom coś o falach magnetycznych ziymi, co działajom na pulty choby GPS.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Zaprowiani krauzów

Z zaprowianim krauzów je roboty fest, kożdy to wiy! Ale jak sie potym łotworzi taki swojski łogóry, to żodny sklepowy niy bydom mieć takigo smaku i woni.

WIYNCYJ »

tyta

Skond sie wziyna tyta?

Tyta to je nojlepszo rzecz, kiero sie może przidarzyć w życiu kożdego bajtla. Tela maszketów w jednym czasie i placu, że aże piyrszoki kwiczom z uciechy jak jom dostowajom. Styknie chwila i już je prozno.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Skond sie wziyna żymła?

Wto by pedzioł, że wyraz „żymła” mo wielko historia i pochodzi z jynzyka asyrijskigo, od słowa „samidu”, kere oznaczało bioło monka. Ślonzoki ze starożytnymi Asyryjczykami ni majom wiela wspólnego.

WIYNCYJ »

fot. Pexels

Grill po ślonsku

Zawdy je czas coby se siednyć z familijom abo kamratami i pogodać. A nojlepij ta godka nom idzie przi fojerce abo grillu. Styknie ino wzoś konsek wusztu, żymła, jaki kartofel i rozpolić tyn łogiyń.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Somsiody

Downij bez somsioda ciyżko było przeżyć. I niy godom tu wcale o czasach, kiyj sie jeszcze chytało mamuty. Styknie pozaglondać do zadku yno tela, coby nasze starziki zaś miały po 20 lot.

WIYNCYJ »