Słownik ślonski

fot. unsplash

Skond sie wzion ciul?

Kiejbymy dzisio komu pedzieli „ty ciulu”, to by to było fest szpetne i żadne. Ale pora lot do zadku tak sie godało i żodyn sie niy gorszył. Dejmy na to baba mogła ciulnyć chopu abo kajś ciulło w drzewo.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Skond sie wziyny oblaty?

Dejcie pozor na jedna rzecz: oblaty som delikatne, tak delikatne jak ta cało naszo ślonskość. Jak godocie o Ślonsku, jak godocie o nos i o tym, co my sam robjymy – myślcie o oblatach delikatnych i słodkich.

WIYNCYJ »

fot. Shutter Fotos

Skond sie wzion kusik?

Jak to je fajnie tak łod czasu do czasu dostać jakigo kusika. Łod razu sie czowiekowi cieplij robi w pojszczodku. I chce sie żyć!

WIYNCYJ »

fot. Unsplash

Ajnwajong

Kiej sie ino wto przekludzi na nowe, to rychtuje taki szumny fajer, na kiery u nos sie godo ajnwajong. A wiela przi tymu je larma i uciechy. Radiok gro na cołki karpynter a i dakel loto z wusztym po izbie.

WIYNCYJ »

fot. Chris Jones

Skond sie wziyno zdrzadło?

Żodyn niy chce być szpetny. Kożdy stowo przed zdrzadłym, ukłodo szakiet – i szykuje sie na świynto: bo świyntym jest trefiani sie ludzi i to, że nos oglondajom.

WIYNCYJ »

fot. Pexels

Skond sie wziyny klamory?

Kożdy w doma mo jakiś klamory. Jedni majom szranki, rozlajerowane koła, inksi stare piece, a jeszcze inski zbiyrajom wszysjtko, co ino mogom.

WIYNCYJ »

fot. Picjumbo

Skond sie wziyna glaskula?

Glaskule, glaskugle, bombki abo tyż bańki wiszom paradnie na kristmaumach. Kożdo z nich chocioż prozno w pojszczodku może być pełno naszych ślonskich marzyń i postanowiyń.

WIYNCYJ »

fot. William Brawley

Skond sie wziyna ryma?

Ryma to je ta szpetno niymoc, kiero może chycić czowieka ledy kaj i ło ledy jakij porze. Wdycki lepij wlyź do wyra i jom przeleżeć. Lotani śniom to ni ma dobro rzecz, bo sie wszyjskich zarażo i potym ni ma komu robić.

WIYNCYJ »