Słownik ślonski

fot. Chris Jones

Skond sie wziyno zdrzadło?

Żodyn niy chce być szpetny. Kożdy stowo przed zdrzadłym, ukłodo szakiet – i szykuje sie na świynto: bo świyntym jest trefiani sie ludzi i to, że nos oglondajom.

WIYNCYJ »

fot. Pexels

Skond sie wziyny klamory?

Kożdy w doma mo jakiś klamory. Jedni majom szranki, rozlajerowane koła, inksi stare piece, a jeszcze inski zbiyrajom wszysjtko, co ino mogom.

WIYNCYJ »

fot. Picjumbo

Skond sie wziyna glaskula?

Glaskule, glaskugle, bombki abo tyż bańki wiszom paradnie na kristmaumach. Kożdo z nich chocioż prozno w pojszczodku może być pełno naszych ślonskich marzyń i postanowiyń.

WIYNCYJ »

fot. William Brawley

Skond sie wziyna ryma?

Ryma to je ta szpetno niymoc, kiero może chycić czowieka ledy kaj i ło ledy jakij porze. Wdycki lepij wlyź do wyra i jom przeleżeć. Lotani śniom to ni ma dobro rzecz, bo sie wszyjskich zarażo i potym ni ma komu robić.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Skond sie wziyny oblaty?

Dejcie pozor na jedna rzecz: oblaty som delikatne, tak delikatne jak ta cało naszo ślonskość. Jak godocie o Ślonsku, jak godocie o nos i o tym, co my sam robjymy – myślcie o oblatach delikatnych i słodkich.

WIYNCYJ »

fot. Redd Angelo

Skond sie wziyna libsta?

Jak kero frelka je do kogoś libstom, to je zaro nojszykowniyjszom dziołchom na świecie. Zaczyno kwiść i stowo sie coroz gryfniyjszo. Libsta znaczy tyż narzyczono. Z takom libstom już ni ma błoznow.

WIYNCYJ »

fot. Unsplash

Ajnwajong

Kiej sie ino wto przekludzi na nowe, to rychtuje taki szumny fajer, na kiery u nos sie godo ajnwajong. A wiela przi tymu je larma i uciechy. Radiok gro na cołki karpynter a i dakel loto z wusztym po izbie.

WIYNCYJ »

fot. Kate Geraets

Skond sie wziyny zoki?

Zoki som nom fest potrzebne. Bez nich byłoby zima w szłapy. A z tego szłoby chycić ryma abo charlać. Beztóż zoki trzeja łoblykać i być zdrowym!

WIYNCYJ »