Po ślonsku

fot. Caroline Hernandez

Jak to je być łojcym?

Bycie łojcym, to ciynżki konsek chleba, ale na wieczór jak sie taki bajtel łośmieje i idzie mu dać kusika, to sie zarozki zapomino o cołkich niywygodach i wykamaniu.

WIYNCYJ »

fot. Clark Young

Klamory łod majstra

Wlazujesz do kamerlika majsta i co widzisz? Bajzel, niy? Niyprowda, piyknie porozciepowane majzle, bajscangi, bormasziny, cweki, szróbki. I to ino łon wiy kaj co mo, nawet po cimoku!

WIYNCYJ »

fot.Pixabay

Słowa, kiere sie tyczom przonio – konkurs

Kożdy wto mo jakigo chopa abo baba je rod kiej łod czasu do czasu dostanie jaki maszket abo usłyszy taki „dziynkuja Ci festelnie”.  I teroz trzeja sie ło to starać cołki czas. Cołki czas trzeja se pomogać i wdycki to bydzie fest przoni.

WIYNCYJ »

fot. Markus Spiske

Gymizy po ślonsku

Prziszła wiosna to trza by pomedytować nad tym, co bydymy robić, jak już tyn szpetny czas sie straci. Po mojymu, nojlepij zaczońć łod wyrychtowania zogrodki i nasadzynio roztomajtych flanców.

WIYNCYJ »

fot.zelter

Zelter jak za bajtla – wywiad

Kożdy ino godo, jak to fajnie było za bajtla. Jak piło sie zelter z flaszki i niy myślało wcale. I tyn prawdziwy zelter do nos wrócił dziynki Arkowi i jego babie.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Pogoda po ślonsku na Ślonsku – wywiad

Pogodynka niy ino może być tako we telewizorze i godać piyknom polszczyznom, ale może tyż być w radioku i godać gryfnom ślonskom godkom. Toż poczytejcie i posłuchejcie wto to je.

WIYNCYJ »