Po ślonsku

fot. Markus Spiske

Gymizy po ślonsku

Prziszła wiosna to trza by pomedytować nad tym, co bydymy robić, jak już tyn szpetny czas sie straci. Po mojymu, nojlepij zaczońć łod wyrychtowania zogrodki i nasadzynio roztomajtych flanców.

WIYNCYJ »

fot.zelter

Zelter jak za bajtla – wywiad

Kożdy ino godo, jak to fajnie było za bajtla. Jak piło sie zelter z flaszki i niy myślało wcale. I tyn prawdziwy zelter do nos wrócił dziynki Arkowi i jego babie.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Pogoda po ślonsku na Ślonsku – wywiad

Pogodynka niy ino może być tako we telewizorze i godać piyknom polszczyznom, ale może tyż być w radioku i godać gryfnom ślonskom godkom. Toż poczytejcie i posłuchejcie wto to je.

WIYNCYJ »

fot. Soren Wolf

Ło piciu gorzoły

W ślonskij godce je moc słów kiere sie tyczom picio gorzoły. Mało tego, okryślajom roztomajte stany, w kierych sie może czowiek znojść chlapionc tyn trunk.

WIYNCYJ »

fot.Pixabay

Słowa, kiere sie tyczom przonio – konkurs

Kożdy wto mo jakigo chopa abo baba je rod kiej łod czasu do czasu dostanie jaki maszket abo usłyszy taki „dziynkuja Ci festelnie”.  I teroz trzeja sie ło to starać cołki czas. Cołki czas trzeja se pomogać i wdycki to bydzie fest przoni.

WIYNCYJ »

slaskie-kolorowanki

Śląskie kolorowanki – szkryflej po naszymu!

Bajtlom do szczyńścio wiela niy trza. Styknie pora kredek a komplet kolorowanek. Skisz tego dowomy Wom dzisio za fraj dwajścia sztyry łobrozki do pokolorowanio. Coby nojmłodsi mieli szpas a Wy chwila świyntego spokoju :)

WIYNCYJ »