Kot Rojber - wywiad - Kultura - gryfnie

Kot Rojber – wywiad

Jo bych niy była sobom, jakbych niy wylazła trocha przed szereg i niy pedziała czegoś łod siebie na poczontku. Mianuja sie Asia Kansy, ale we internecie jeżech Muti. Muti łod Kota Rojbra. To tela musicie wiedzieć. A terozki moga już odpowiadać na pytania!

1. Czym je dlo Wos ślonsko godka?

Chciałabych pedzieć, iże to mój chlyb powszedni, ale bych Wos trocha ofulała. Niy żeby u mje w doma sie niy godało! Godało sie. Ino jo żech była za bajtla zawsze jak mały gorol – dziołszka, kero “pięknie mówi”. Do godanio mi było daleko. Dziepiero pora lot nazod pomyślałach, że ta naszo Godka jest fest fajno i gańba by było, co by dziołcha stond niy poradziła godać! (A szczególnie mje zawsze było gańba, jak mój świyntyj pamiynci dziadek Waldek coś do mje godoł, a jo niy umiała Go spokopić) I tak żech próbowała coroz wiyncyj godać i coroz bardzij mi sie to podobało! I durś sie ucza czegoś nowego – mom roztomajte ksionżki i dykcjonorze, a dalij wiym, iże mało wiym! Ale na szczynście som we internecie ludzie, kerzy tyż radzi godajom i sie od siebie nawzajem uczymy! Ciesza sie fest, że ludzie pomału zaczynajom doceniać ta naszo Godka, że już im niy ma gańba. Myśla, że to zasługa tych wszystkich, kerzy jom promujom.

2. Kończyliście jako artystyczno szkoła eli som żeście samoukiym?

Kule bele! Fest bych chciała jakoś kejś skończyć! Ale zawsze mi było niy po drodze. I tak, zamiast kończyć jakie ASP abo inkszo szkoła – skończyłach studia i mogecie do mje godać pani pedagog. Ale od bajtla coś tam rysuja i niy ino. A wszyskigo uczyłach sie sama w doma.

3. Skond idyjo coby rysować cicika? Mocie swojigo kiery był inspiracjom?

Mom nawet dwa! Dwa małe gizdy. I terozki jak je oglondom na co dziyń, to niy umia sie nadziwić, jak łone poradzom tak wynokwiać i tela larma robić! I czynsto mi pomogajom jak niy mom weny. Ale to niy łone mje na poczontku zainspirowały. Prowda jest tako, ino nikomu niy godejcie, iże pierwowzór moigo czornego kocika powstoł, bo mi sie kejś mierzło na wykładzie! I tak mi sie tyn kocik spodoboł, iże go co chwila rysowałach i ulepszałach, aż powstała ostateczno wersja, kero terozki mogecie podziwiać, bo na tela żech go pokochała, że założyłach mu profil na Instagramie.

fot. Asia Kansy
fot. Asia Kansy

4. Czamu Rojber? Skond taki miano?

To było piyrsze miano, kere mi przyszło do gowy. Popaczałach sie na tego kocika i padom do siebie: “Kot Rojber”. I tak mu zostało. Rojber – bo jak to na kocika przystało – durś coś pocho. Mógłby być Gizd abo inkszy Pieron, ale mu niy pasuje.

5. Skond pomysł coby teksty do łobrozków rychtować po ślonsku?

Jak już tyn kocik zostoł Kotem Rojbrem, to niy było wyjścia – musioł godać. Zbadałach teren, czy aby niy ma inkszego ślonskigo kota i żodnego niy znodłach. A takigo kota, co godo, to już wcale! No i dałach mu zielone światło. A że sie we mje odezwało moje pedagogiczne zboczenie zawodowe, to żech stwierdziła, że przy okazji możno kogoś czegoś naucza. I tak tyn kocik niy ino coś tam godoł na łobrozkach, ale tyż my zrobili seryjo “śląskie słowo na dziś” i co dziyń wciepowali inksze słowo z tłumaczyniym na polski. Do tego stopnia żech sie w to wkrynciła, że aż żech potym ze tych słówek egzaminowała moich obserwatorów na Testach Ślonskij Godki! (Zdarzo sie, iże mje pytajom, kej bydzie nastympny – tak im sie spodobało!) Starom sie ta godka wplatać w łobrozki tak, żeby były trocha śmiyszne, ale i trocha jednak edukacyjne. Tako se misja wymyśliłach! I przy okazji sama sie ucza!

6. Wasze łobrozki idzie kajś kupić eli mocie yno zajta na FB i IG?

Bele jakie klamory z Rojbrem idzie kupić na kotrojber.cupsell.pl. Ale jest to biznes, kery mi fest gowy niy zawraco. Skupiom sie głównie na Instagramie, bo tam mom nojwiynkszo widownia i nojciekawsze możliwości do dzielynio sie tym, co mo do pedzynio Kot Rojber. Tam tyż nojlepij o interakcja z inkszymi i ciekawe dyskusje. Jakby sie kejś z tego Rojbra zrobił jakiś celebryta abo inkszy influenser, to możno szarpnymy sie na jakiś własny geszeft.

łobrozek łod Asi Kansy
łobrozek łod Asi Kansy

7. Jaki je Wasz ulubiony łobrozek z Rojbrem?

Mój ulubiony łobrozek to chyba tyn blank piyrszy, kery sie pojawił za zajcie. Portret Kota Rojbra. Łon tam nic niy godo, ino siedzi. Ale jo mom do niego syntymynt, bo łodtego łobrozka sie wszysko zaczyło.

8. Robicie tyż jakie inksze łobrozki?

Ja! Robia roztomajte łobrozki – rysuja kredkami, maluja… Robia nawet witraże i filcuja! Wszyskigo po trochu. Swoje inksze (myńsze i wiynksze) dzieła wciepuja na drugigo instagrama @lewugu_art. Ćwicza, kombinuja, polepszom i jeszcze roz ćwicza… Bo możno faktycznie kejś póda sie kajś z tego rysowanio szkolić i tyn Rojber wskoczy na wyższy poziom!

łobrozek łod Asi Kansy
łobrozek łod Asi Kansy
  • 24.07.2020

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.