fot. Clappstar

Prziwary

Dom se łeb utnyć, a jedna mom, że kożdy z nas by móg pedzieć, że zno jakigo chachora, dżistula abo miglanca. Dyć to wszystko som też ludzie, kierzy żyjom dookoła.

WIYNCYJ »

fot. gryfnie

Lajerman

Downij na drogach trefiyło sie muzykanta, kery groł na cyji abo lajermana ze swojom lajerom, co łaził po ajnfartach i chcioł se przirobić.

WIYNCYJ »

fot. Morgan

Postanowiynia na nowy rok

Godajom, że poczontek nowego roku to nojlepszy czas na pozmiyniani czego w swoim życiu. Beztoż wiynkszość z nas godo, że łod nowego roku nie bydzie kurzić, nie bydzie tela maszkecić i sie chyci jakigo sportu.

WIYNCYJ »

Linh Nguyen

Niedziela bez cołki tydziyń

Downij sie godało, że wto mo “wela na niedziela”. Abo, że wto trzimie w szranku “niedzielny ancug” czy “mantel do kościoła”. Niedziela była dniym, kery różniył sie łod innych dni w tydniu.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Moczka

Jedni maszkecom moczka rzodko, inni tako gynsto, że by jom szło nożym kroć. Nikierzy dodowajom szekulada i kakao, inni ni. Som tacy co moczka jedzom, som tacy co jom pijom.

WIYNCYJ »

Wideo