fot. Abi Porter

Jak to je być mamom?

Jak sie je mamom, to nigdy niy bydzie spokoju, to je pewne, bo cołki życi sie czowiek staro ło ty bajtle, coby sie wyuczyły, znodły jako robota, dobrze łożyniły i same miały zdrowe bajtle. Tak to już je na tym świecie.

WIYNCYJ »

fot. Carmen Jost

Zolyty na Ślonsku

Kiej synek łaził do dziołchy na zolyty, wiadomo, że łodwiydzoł jom u nij w doma, tak, coby łojciec z matkom, abo starsze bracia mogli se go łobsztalować, czy je porzondny, czy szmaciorz.

WIYNCYJ »

fot. Sergio Espin

Piyrszo Komunijo

Kiej przichodzi mi posprzontać we swojich klamorach, ale tak na zicher, to za kożdym razym se przikozuja, co terozki to porychtuja tak, że nawet piniondze z komunije sie znojdom! Jo sie pytom: co sie z nimi stało?!

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Armeriter

Jednom z nojlepszych cech Ślonzoków je szacunek do jedzynio. Nikomu do gowy niy prziszło, coby wyciepnyć resztki z łobiadu abo kraiczek chleba.

WIYNCYJ »

Wideo