Warzyni

fot. Iwona Łach

Ajnlauf

Ajnlauf to je istny maszket i idzie go dać do kożdyj zupy. Bajlte jak uwidzom takigo konika abo pieska w zupie z ajnlaufym, to na pewno zjedzom wszyjstko, co sie jim uwarzi.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Kompot na hica

Zaczyno sie rano. O pół ósmej już ni ma czym dychać. O dziesiontej wyglondosz, choby cie wto podloł giskanom. Klara grzeje choby gupio, a ty siedzisz w robocie i myślami je żeś już kaś na plompanym madracu na Paprocanach.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Zaprowiani krauzów

Z zaprowianim krauzów je roboty fest, kożdy to wiy! Ale jak sie potym łotworzi taki swojski łogóry, to żodny sklepowy niy bydom mieć takigo smaku i woni.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Nudle

Niedzielno nudelzupa nojlepszy smakuje ze swojskimi nudlami. U nos zawdy tatulek w sobota robiył nudle, kere suszyły sie potym na grzejnikach przed pokrociym.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Armeriter

Jednom z nojlepszych cech Ślonzoków je szacunek do jedzynio. Nikomu do gowy niy prziszło, coby wyciepnyć resztki z łobiadu abo kraiczek chleba.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Moczka

Jedni maszkecom moczka rzodko, inni tako gynsto, że by jom szło nożym kroć. Nikierzy dodowajom szekulada i kakao, inni ni. Som tacy co moczka jedzom, som tacy co jom pijom.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Pulmantyj

Nasze starziki były fest szporobliwe. Toć tyż kaj umieli, tam se pomogali, żeby było łacni. Tak tyż pamiyntom, jak u  starki bez cołko zima piyło sie „pulmantyj”.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Makrony

Ni ma na Ślonsku bajtla, kiery by sie niy radowoł jak we wsi był łodpust. Piyrwyj, niy jak terozki, trza było piyknie porzykać, a potym gibko po maszkety na budy.

WIYNCYJ »