Kompot na hica - Warzyni - gryfnie

Kompot na hica

fot. Iwona Łach
fot. Iwona Łach

Zaczyno sie rano. O pół ósmej już ni ma czym dychać. O dziesiontej wyglondosz, choby cie wto podloł giskanom. Klara grzeje choby gupio, a ty siedzisz w robocie i myślami jeżeś już kaś na plompanym madracu na Paprocanach. Coby se trocha ulżyć w tym łokrutnym hycu, zrychtuj se kompot. Życi z kompotym je lepsze.

Co nom bydzie trza do kompotu?

Letni kompot robi sie z tego, co ci rośnie na zegrodce. Nadowajom sie do niego maliny, jabka, podzimki, wiśnie, cześnie, wieprzki i hanyski. Zrób se rundka miyndzy krzokami i narwij, co sie yno do.

W naszym kompocie były:

  • 4 małe jabka
  • gorść wieprzków i hanysków
  • 5 gorści malin
  • 6 gorści wiśni
  • liter wody
  • 4 łyżki cukru
fot. Iwona Łach
fot. Iwona Łach

Jak już se natargosz łowoców, to je potym musisz umyć, żeby ci ziorka piosku nie zgrzitały miyndzy zymbiskami. Ciepnij wszyjstko na cedzitko i opłukej wodom z kranu. Myńsze owoce, taki jak maliny abo wieprzki mogesz ciepać w całości, a wiynksze, jak jabka abo byrny, trza przekroć na ćwiortki.

fot. Iwona Łach
fot. Iwona Łach

Rozchodzi sie tyż o to, coby kuknyć, czy w pojszczodku ni ma jakich chroboków. Te  gizdy to sie nikiedy tak skukajom, że se ani niy dosz pozór, jak jich zeżeresz.

Dalij przeciepnij to wszyjstko do wielkigo gorca i zalyj wodom.  Wachuj, coby wody nie było po som wiyrch, bo jak kompot je przikryty deklym, to sie trocha piyni i ci to moge wykipieć.

fot. Iwona Łach
fot. Iwona Łach

Terozki trza kompot uwarzyć. Coś ci powiym: Jak mosz tako kuchynka na rajza, kiero sie do wystawić na dwór, to uworz tyn kompot na tyj kuchynce. Na dworze już i tak je gorko jak w piekle, a po co mosz se w chałupie robić jeszcze wiynkszo warówa?

Kompot mo sie warzyć jaki pół godziny, abo trzi sztwierci godziny od czasu jak zabulko. Potym se go trza pocukrować, no chyba, że wto lubi, jak mu kwaśny kompot i aże gymba wykrziwio. Cukru se kożdy dowo podle uznanio.

Uwarzony kompot trza łochłodzić, bo przi takim gorkim, to sie yno człowiek bardzij napoci. Jak go chcymy mieć na zaś, to niech se stoi na piecu i chłodnie. Ino pamiyntej, że je hica i może gibko zgerować. I zamiast kompotu bydziesz mieć wino. Jak już niy umisz strzimać i chcesz sie napić jak nojpryndzyj, to nalyj fest zimnej wody do srogij miski i wraź do nij tyn gorniec z kompotym. Mogesz dociepać trocha lodu, to pryndzyj bydzie zimne. Na koniec musisz se yno odpedzieć na jedne ważne życiowe pytani – Czy mosz rod kompot z farfoclami? Kiej ja, to bier kielnia i nalyj se do szklonki i pij. Jak Cie farfocle nerwujom, to se go przelyj przez małe cedzitko i szlus.

IMG_9976
fot. Iwona Łac
  • 18.07.2015

Co byś na to pedzioł?