Nudle - Warzyni - gryfnie

Nudle

fot. Iwona Łach
fot. Iwona Łach

Niedzielno nudelzupa nojlepszy smakuje ze swojskimi nudlami. U nos zawdy tatulek w sobota robiył nudle, kere suszyły sie potym na grzejnikach przed pokrociym. Robione nudle tak wszystkim smakowały, że my jich zawdy podjodali jeszcze niy uwarzone. Idzie se jich zrobić wiyncyj, coby mieć przinajmij na dwa niedzielne łobiody.

Co nom bydzie trza do nudli?  

 • kole 1 szklonki mołki
 • 2 jajca łod kury, kiero drepce po trowie i żre glizdy
 • 0,5 łyżyczki soli

Toż bierymy sie do roboty

 • Nojprzód weź tako srogo miska i wsypej do nij mołka i sól.
 • Potym na środku tej kupki mołki zrób palcym dziura i wklupej tam dwa jajca.
 • Weź widełka i wymiyszej to wszystko. Jak to mosz za mokre, to dosyp trocha mołki – ale pomału, nie gupnij z niom, bo ci sie zrobi kit. Jak zaś to mosz za suche, to dociepnij jedne żółtko. Fyrlej, aż ci sie to skleji.
 • Zrobi ci sie z tego taki tyngi ciasto, kiere nie śmi sie kleić do rynki. Pougniotej go tak kole 15 minut, coby sie tam do pojszczodka dostało luftu. Ciasto musi być fest wyrobione.
 • Posuj stół abo stolnica mołkom, podziel ciasto na konski i bier nudelkula. Posuj jom tyż, coby ci sie do nij ciasto nie chyciyło.
 • Rozkulej piyrszy konsek ciasta na rychtyk ciyńki szlistek, taki, że mono by szło bez niego jako gazeta poczytać. Jak już z tym bydziesz fertich, to ostow to na chwila i wyciongnij se z byfyja czyste rynczniki kuchynne. Powiyś je na grzejniku i dej na to tyn szlistek ciasta, a potym nastympny i nastympny, aż rozkulosz cołki ciasto.
 • Zrób se tyju, siednij se i poczytej jako gazeta, bo ty nudle muszom ci trocha podeschnyć. Ale dej pozór, coby za długo niy wisiały na tym grzejniku, bo jak za fest zeschnom to ci sie połomiom i tego nie pokrejesz, bydziesz wtynczas jod nudelzupa z lazaniom. Ciasto musi być na tela giyntki, coby go szło zwinyć w tako rolada.
 • Po zwinyciu weź deska i łostry nóż. Pokryj ta rolada na ciyńki konski. Nojlepszyj kryj trocha ze skosa, żeby te nudle nie były za długi. Po pokrociu rozłóż go jeszcze na tych ryncznikach na jakim tablecie abo nawet na stole, coby wyschnył do końca. Potym wsyp se go do papiórzanej tytki abo wielkij krauzy. Przi warzyniu pamiyntej, że swojski nudle warzy sie dłużyj, niż kupne.
 • Uworz nudle, wciep do zupy i słuchej jaki dobre.

A u Wos robi sie jeszcze nudle samymu abo kupuje?

 • 07.06.2015

Co byś na to pedzioł?