Makrony - Warzyni - gryfnie

Makrony

fot. Iwona Łach
fot. Iwona Łach

Ni ma na Ślonsku bajtla, kiery by sie niy radowoł jak je kaj jaki łodpust. Piyrwyj, niy jak terozki, trza było piyknie porzykać, a potym gibko po maszkety na budy. Pierzina! A czego tam niy było… żele we cukrze, futermeloki, kartofelki, maczki, pieczki w szekuladzie, szkloki, kopalnioki,… no i makrony! Czasym to taki larmo było, bo takie twarde były, aże gymba wykrzywiało. Roztomajcie baby makrony piykły, abo ze kokosym, to była wersja na bogato, abo bez kokosu, ale ze tartom żymłom, i to była wersja tako bardzij ańfachowo.

Makrony z kokosym

Wersja na bogato (bo łojciec był bergmon, a familijo ze Niymiec posyłała kokos)

Co bydymy potrzebować:

 • 6 biołtek od kurów co łażom po placu
 • 35 dag wiórków kokosowych
 • 35 dag cukru
 • sól

Toż bierymy sie do roboty:

 • Nalywomy wody do garca i stawiomy na piecu, coby nom sie woda zawarzyła, kiedy bydymy trzaskać biołtka.
 • Oddzielomy biołtka od żółtek. Trza sie dać pozór coby szkorupka Wom sie tam niy zamelała, abo żółtko – bo Wom sie piana niy utrzasko!
 • Jak już te biołtka przeleje sie do garca, to mogymy trzaskać piana.
 • Do piany poleku dodowo sie cukru – ale sztyjc trzaskomy ta piana.
 • Jak już cołki cukier domy do tyj piany, to bierymy łyżka i poleku wsypujymy wiórki kokosowe, ino już miyszajonc łyżkom.
 • Na piecu woda nom sie już zawarzyła, to tera garniec z masom wkłodomy do garca z wrzontkiem i zawarzomy aż nom ta masa zgynstnie.
 • Na blacha dowomy papiór.
 • Bierymy łyżka i układomy kupki na blaszce.
 • Nasztelujcie se piec na 180 stopni i pieczcie jich na złoty kolor.
 • Pamiyntyjcie, musicie im dać pokój na poczontek, łone muszom łostygnońć!

Makrony z tartom żymłom

A terozki wersja bez kokosu ale z tartom żymłom.

Co bydymy potrzebować:

 • 6 biołtek
 • 35 dag cukru
 • 35 dag żymły tartyj
 • olejek migdałowy

Toż robiymy:

 • Tak jak w wersji z kokosym, trza utrzepać biołtka z cukrym, tak, coby powstała gynsto masa.
 • Dodowomy trocha olejku migdałowego na smak i bułka tarto.
 • Miyszomy aż zrobi sie gynsto masa.
 • Wykładomy na blaszka z papiórym.
 • Piekymy na złoto w tempyraturze 180 stopni i fertig!

A Wy piykliście makrony, czy lotaliście na budy? Jaki sie jich u Wos robiło?

Artykuł łostoł napisany bez Olga Szymura z Czerwionki- Leszczyny.

 • 23.11.2014

Co byś na to pedzioł?