Bratkartofle - Warzyni - gryfnie

Bratkartofle

fot. Barbara Grządziel
fot. Barbara Grządziel

Jak sie kierymu śpiycho a mo fest głód, to ni ma co lotać po ty kebaby abo inksze fastfody, ino se samymu narychtować jedzyni fest proste, dobre i nojważniyjsze – zdrowe. No jak mało fetu docie, to zdrowe :)

Niy wiela potrzeja tak na prowda. Kożdy, wto mo kartofle i tygiel bydzie sie móg go narychtować.

Downiyj mielimy kupa zortów kartofli – blyszcze, szulce, cebulki, kłopocze, kończany, laloszki, lipcówki, modrzoki, rużoki i sałacioki. Terozki Ci, kierzy som tacy eko, to se posadzom dlo siebie troszka i majom. A tym, kierzy ni majom placu i ziymi pozostowo ino lecieć do gyszeftu. Ale tam tyż sie mogom trefić jaki dobre. No, ni ma co za wiela godać, bo sie kiszki niy dowajom pokoju. Trzeja sie brać do roboty.

Co potrzeja:

 • trocha kartofli (tela, wiela poradzicie zjeść)
 • łomasta
 • cybula
 • sól, pieprz.

Bierymy sie do roboty:

 1. Kiej ni mocie uwarzonych kartofli, kiere  łostały po łobiedzie, to sie  jich musicie najprzód łoszkrobać i uwarzić. Niy zapomnijcie sie jich trocha posolić, ale kiej sie tak stanie to ni ma po ptokach. Mogymy posolić aji potym.
 2.  Kartofle muszom trocha schłodnóńć. Poczekejcie trocha.
 3. Coby czasu niy mitrynżyć idzie se terozki nakroć cybuli. Ino niy ślimtejcie przi tym fest, co byście mógli dalyj warzić.
 4. Kartofle pokrejcie na krancki. Cybula wciepnijcie na tygiel, kaj bydziecie mieć zeszkwarzono omasta.
 5. Poczekejcie, aż sie cybula trocha zeszkli i wciepnijcie rajn ku nij kartofle.
 6. Wszyjsko do kupy pomiynszejcie, nojlypiyj warzyszkom. Przydejcie sól i pieprz.
 7. Kiej bydom trocha brunotne, przeciepnijcie na talyrz.
 8. Podowejcie z kiszkom.

Kiej Wom bydzie mało same bratkartofle, możcie się tyż złonacyć do tego zecaj abo wzióńć sie z krauzy brateringa.

 • 14.11.2014

Co byś na to pedzioł?