Ajnwajong - Słownik ślonski - gryfnie

Ajnwajong

fot. Unsplash
fot. Unsplash

Praje kożdy sie chocioż roz w życiu przekludzoł. Wiela przi tymu je łostudy, to żodnymu niy trza godać. Wszyndy moc klamorów, niy wiadomo, co w kierej krzince, szkorupy leżom przi pierzinie. Cyrk taki, że szkoda godać. No szczyńści kiedyś przichodzi koniec przekludzki i już idzie we chałpie miyszkać. Wtynczas sproszo sie familijo i kamratów i wyprawio sie ajnwajong.

Praje jak na weselu
Ajnwajong to je rychtyk fajny fajer – niy trza sie sztiglować jak na weseli, a idzie sie rychtyk fajnie bawić, mono i potańcować. Niyroz sie tyż trefi kamratów, kierych sie downo nie widziało, abo pozno jakich nowych. Nikierzy na takim fajerze trefili swoigo chopa abo baba, beztoż sie werci na taki ajnwajong wybrać. Ino co dać w gyszynku tym, co sie wkludziyli do nowyj izby abo prawie postawiyli chałpa?

Kożdy robi po swojymu
Co je w tym wszystkim najpiykniejsze, to je to, że ni ma dwóch takich samych ajnwajongów. Bo tyż kożdy mo inkszy plac do życio. Ci, co sie wkludziyli do wielkij chałpy z zegrodom mogom zrobić jakigo grilla, ci, co se postawiyli łosobno izba do oglondanio filmów mogom zrobić maraton na cołko noc a Ci, co miyszkajom na łostatnim sztoku we kamiynicy, poradzom zrobić fajer choby na górze. Jedni sproszom cołko wieś, a inksi trzech ludzi na krziż. Wiela osób, tela fajerów. Kożdy rychtuje wedle sia a swoich gości.

Co dać w gyszynku?
Moc ludzi kupuje coś, co sie do chałpy zawdy przido – jaki szkorupy, rynczniki abo deka. I ni ma to taki gupi, bo wszystko kosztuje, a piniondze na stromie niy rosnom. Trza yno se dać pozór, coby trefić w kust gospodorzy, bo dejmy na to talyrze ze złotym rantym, jaki som niyroz w szumnych restauracyjach, mogom nie być zocne komuś,  wto mo cołko chałpa we szkle a betonie. Nikierzy dowajom jaki bon, coby se nowo przekludzyni sami wybrali. A jeszcze inksi bierom coś, co gospodorze radzi by se sami sprawiyli, ale zawdy je co ważniejszego do kupiynio. Moge to być jaki szpil, gryfny bild na ściana abo ciykawo ksiożka, kiero mogom se przi fajrancie poczytać. Niy ma jednego gyszynku, kiery by szło dać kożdymu przi przekludzce, bo ludziska som roztomajte.

Doczkej na zaproszyni
Som tacy, co sie na ajnwajong wproszajom, ale je to żadne. Kiej wto cie chce u sia w doma, to cie som zaprosi. Ni ma sie co wyrychlać. Chyba, że mosz nowego szaca abo libsta i jego kamraty o cia jeszcze niy wiedzom, wtynczas jak chce cie wzionć, to idź. Wto to wiy, mono za jakiś czas to bydom tyż twoi kamraty?

Dej pozór, co godosz
Nojwożniejsze jak sie idzie na ajnwajongu je to, coby sie rychtyk radować do kupy z tymi, co sie przekludziyli. Żodyn niy chce słuchać w nowej chałpie, że to mo szpetnie, a to ekniynte, a tyn piec na eko groszek to je pierziństwo, bo jak hajcować, to yno wonglym. Nikierzy godajom to w dobrej wierze, inksi zawiszczom, bo sami remontu sto lot niy robiyli. Łoszczyńdźcie tych biydnych ludzi, już i tak sie doś naszterowali przi budowie abo rymoncie. A z resztom, jak to godajom Angole, moja chałpa to mój zomek. I niych se każdy bydzie królym we własnej chałpie.

  • 27.11.2016

Co byś na to pedzioł?