Skond sie wzion kusik? - Słownik ślonski - gryfnie

Skond sie wzion kusik?

fot. Shutter Fotos
fot. Shutter Fotos

Wynokwianie Kadłubka  czyńść 32.

Dowani kusika bezma je zdrowe. Dostowani kusika tyż. Medycyno to potwierdzo. Kusik rogrzywo dusza i ciało. Kusiczek dowała mi oma, ale kusik może mi dać yno gryfno dziołcha. Jedyn kusik to ni ma grzych. Skuli kusika niy jedyn postrodoł zmysły i sie potracił. Tak działo kusik. Małe słowo – ale wielgi niy tak rzadko utrapjyni skuli kusika przichodzi na człowieka.

Toż maszkecymy

Kusek, kusik i kusiczek (kusicek) pochodzom od nimieckigo rzeczownika der Kuß i czasownika küssen, całować i pocałować. Po angelsku kiss. Ale możno niemiecki Kuß i ślonski kusik wywodzom sie od łacńskigo słowa gustare, czyli smakować abo próbować smaku, a wjonżom sie tyż z pokusom i psikusym. Bo zdorzo sie, że ni ma wjynkszyj pokusy, jak ta zwjonzano z kusikym… Dzisiej kusiki sie dowo smartfonami. Beztoż dowo sie jich na lewo i prawo. Dowo sie kusików rychtyk moc. Styknie posłać komuś mobilniokiym abo z laptopa kusik – i już sprawa załatwiono. Yno że take kusiki niy dowajom tela szczyńścio, co kusiki na żywo.

Poezjo z kusikami

O kusikach było dużo wierszy – cołko kusikowo bibljotyka. Nojlepszy napisoł wiyrsz o kusikach rzymski poeta Katullus. Ponad dwa tysionce lot tymu. Do swojij dziołchy, keryj przoł bardzij niż życiu, tak pisoł (Carmen 5):

To dej mi kusika – abo sto kusikow, abo tysionc!
A potym jeszcze tysionc – i zaś sto kusikow wjyncy!
A jak już bydzie tych kusikow pora tysiyncy,
Pomylymy sie w rachowaniu, w liczbach lajstnymy,
Żeby żodyn zowistnik niy wjedzioł, wjela sie całujymy.

Kusiki dowo kożdy

Kusik z jynzykym zaliczomy do ars amandi, czyli do sztuki kochanio. Nozywali go downij french kiss, ale tak rychtych zaczon być fest modny w Italii pod koniec średniowieczo i powinno sie go mianować kusikym włoskim. Niy byda dodowoł, że Greki i Rzymiany znali ta zorta kusika już downo, dwno tymu. Niy yno ludzie dowajom sobie kusiki, zwiyrza tyż. Szympansy znajom sie na kusikach nojlepi z cołyj gadziny. Ale ptoki tyż.

Po turecku na kusik godo sie öpücüğü, ale żodyn u nos tego niy poradzi nawet poprawnie przeczytać i tak ciynżko je tyn wyraz pedzieć głośno, że radza godać po naszymu. I zostać przi ajnfachowym ślonskim kusiku, ale za to jakim.

Prof. Uś dr hab. Zbigniew Kadłubek – rezkiruje Katedrom Literatury Porównawczyj. Je filologiym klasycznym, eseistom i tłumaczym. Pisze tyż po naszymu, dejmy na to „Listy z Rzymu” abo „Promytyojs przibity”.

  • 05.03.2017

Co byś na to pedzioł?