Słownik ślonski

fot. William Brawley

Skond sie wziyna ryma?

Ryma to je ta szpetno niymoc, kiero może chycić czowieka ledy kaj i ło ledy jakij porze. Wdycki lepij wlyź do wyra i jom przeleżeć. Lotani śniom to ni ma dobro rzecz, bo sie wszyjskich zarażo i potym ni ma komu robić.

WIYNCYJ »

fot. Llywelyn Nys

Skond sie wzion chachor?

Mogom być roztomajte chachory. Jedne taki co ino kurzom i nic niy robiom. Inksze coby co kaj chabli. Toż wiycie skond sie wziyny chachory?

WIYNCYJ »

fot. Redd Angelo

Skond sie wziyna libsta?

Jak kero frelka je do kogoś libstom, to je zaro nojszykowniyjszom dziołchom na świecie. Zaczyno kwiść i stowo sie coroz gryfniyjszo. Libsta znaczy tyż narzyczono. Z takom libstom już ni ma błoznow.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Skond sie wziyna żymła?

Wto by pedzioł, że wyraz „żymła” mo wielko historia i pochodzi z jynzyka asyrijskigo, od słowa „samidu”, kere oznaczało bioło monka. Ślonzoki ze starożytnymi Asyryjczykami ni majom wiela wspólnego.

WIYNCYJ »

fot. Kate Geraets

Skond sie wziyny zoki?

Zoki som nom fest potrzebne. Bez nich byłoby zima w szłapy. A z tego szłoby chycić ryma abo charlać. Beztóż zoki trzeja łoblykać i być zdrowym!

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Skond sie wziyny kopalnioki?

Kopalnioki, krupnioki… Brzmi to do kogoś spoza Ślonska ganz podobnie, ale to ni ma to samo. Kopalnioki to som fest ślonski bombony – i fest zdrowe.

WIYNCYJ »

tyta

Skond sie wziyna tyta?

Tyta to je nojlepszo rzecz, kiero sie może przidarzyć w życiu kożdego bajtla. Tela maszketów w jednym czasie i placu, że aże piyrszoki kwiczom z uciechy jak jom dostowajom. Styknie chwila i już je prozno.

WIYNCYJ »

fot. Pexels

Skond sie wzion szmaterlok?

Jak jest lato i hyca, szmaterloki furgajom nad gowami. Pamjyntejcie, że to mogom być dusze downych Ślonzokow, co przifurgli z nieba posuchać, czy jeszcze godomy po ślonsku.

WIYNCYJ »