Słownik ślonski

tyta

Skond sie wziyna tyta?

Tyta to je nojlepszo rzecz, kiero sie może przidarzyć w życiu kożdego bajtla. Tela maszketów w jednym czasie i placu, że aże piyrszoki kwiczom z uciechy jak jom dostowajom. Styknie chwila i już je prozno.

WIYNCYJ »

fot. Pexels

Skond sie wzion szmaterlok?

Jak jest lato i hyca, szmaterloki furgajom nad gowami. Pamjyntejcie, że to mogom być dusze downych Ślonzokow, co przifurgli z nieba posuchać, czy jeszcze godomy po ślonsku.

WIYNCYJ »

fot. Llywelyn Nys

Skond sie wzion chachor?

Mogom być roztomajte chachory. Jedne taki co ino kurzom i nic niy robiom. Inksze coby co kaj chabli. Toż wiycie skond sie wziyny chachory?

WIYNCYJ »

fot. Mélanie

Skond sie wzion wrazidlaty?

Bycie wrazidlatym ni ma żodnym cnotom. O co to, to niy! Tyn, fto jest fest wrazidlaty dostowo miano „wrazidloka”. A wrazidlok wrażo nos w niy swoje sprawy.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Skond sie wziyna żymła?

Wto by pedzioł, że wyraz „żymła” mo wielko historia i pochodzi z jynzyka asyrijskigo, od słowa „samidu”, kere oznaczało bioło monka. Ślonzoki ze starożytnymi Asyryjczykami ni majom wiela wspólnego.

WIYNCYJ »

fot. Phil Trease

Skond sie wzion szpyndlikorz?

Pedziołżech, że szpyndlikorz rod liczy – i to sie zgodzo, ale tyż szpyndlikorz lubi liczyć piniondze. Biere kożdy złotek i oglondo go pod światło, kożdy złotek z kożdyj strony wonio i cmoko.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Skond sie wziyny kopalnioki?

Kopalnioki, krupnioki… Brzmi to do kogoś spoza Ślonska ganz podobnie, ale to ni ma to samo. Kopalnioki to som fest ślonski bombony – i fest zdrowe.

WIYNCYJ »

fot. Philippe Put

Skond sie wzion krojcok?

Niy ma Ślonzoka, kery niy byłby krojcokym. To se kożdy musi roz na zawsze spamjyntać. Kożdy mo przodkow imigrantow, kerzi skońś prziżli na Ślonsk.

WIYNCYJ »