Kurs ślonskij godki #19 - Dbejcie ło siebie! - Wideo - gryfnie

Kurs ślonskij godki #19 – Dbejcie ło siebie!

Niy dejcie sie pieroństwu! Niklaus rozprawio ło niymocy i niy yno!

„Kurs ślonskij godki” to filmy dziynki kierym gibko nauczysz sie godać po ślonsku.

Dlo tych co nie znajom ślonskij godki.
Mogom sie na nich podziwać bajtle, kamraty, ujki i starziki.

Film nakryńcił:
Mikołaj Wilga alias Niklaus Pieron
https://www.youtube.com/channel/UCnl8wEwDayK72E4Jodun7ZQ

Czołówka zrychtowoł:
http://rakufilm.pl/

Muzyka łod: United States Marine Band

Wejrzij do nos na youtube: https://www.youtube.com/user/gryfnie

  • 24.07.2020

Co byś na to pedzioł?