Jeżech stond #3 - Robert Talarczyk - Wideo - gryfnie

Jeżech stond #3 – Robert Talarczyk

Z Robertym Talarczykiym pogodali my ło tyjatrze po ślonsku i ło tym, jak był bajtlym.

Robert Talarczyk – reskiruje Tyjatrym Ślonskim w Katowicach, rychtuje tyjatry i som tyż gro na roztomajtych binach. Idzie go dejmy na to łoboczyć w „Cholonku” – tyjatrze po ślonsku, ło Ślonsku i ło Ślonzokach, kierego już zoboczyło moc ludzi.

„Jeżech stond” to filmy, w kierych wystympujom Ślonzoki, kierzy robiom festelnie gryfne rzeczy i przi tym poradzom godać po naszymu.

Nakryńcił: Radosław Kaźmierczak
Muzyka: Sambor Kostrzewa, Michał Lipiński

Łodwiydź nos na facebooku: facebook.com/gryfnie

  • 30.03.2014

Co byś na to pedzioł?