Jeżech stond #11 - Grzegorz Chudy - Wideo - gryfnie

Jeżech stond #11 – Grzegorz Chudy

Z Grzegorzym Chudym, malyrzem akwarelistom ze Nikiszowca, rozprawiomy ło jego łobrozkach, ślonskij godce i inkszych tymatach!

„Jeżech stond” to filmy, w kierych wystympujom Ślonzoki, kierzy robiom festelnie gryfne rzeczy i przi tym poradzom godać po naszymu.

Nakryńcił: Radosław Kaźmierczak
Muzyka: Sambor Kostrzewa, Michał Lipiński

Zapraszomy: https://www.facebook.com/gryfnie/

  • 02.07.2021

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Spytalimy sie chopów i babów, kierych my trefili na Nikiszowcu, ło to jakie wice rychtowali na Prima Aprilis! I ło Wielkanoc tyż! Zoboczcie co nom pedzieli!