Czytej Muminki po ślonsku! - Wideo - gryfnie

Czytej Muminki po ślonsku!

Wto za bajtla pomyśloł że bydzie taki dziyń że przidzie nom czytać Muminki po ślonsku? Tyn dziyń prziszoł!

Som my Gryfnie i wydalimy Muminki po ślonsku!

Muminki na ślonski przekłodoł: Marcin Melon
Czyto: Grzegorz Chudy
Widyjo zrychtowali: Andrzej Bryniak i Szymon Król

Zapraszomy: https://www.facebook.com/gryfnie/

  • 13.01.2021

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.