Ślonski Polski

Hercklekoty

fot. Brandon Christopher Warren
fot. Brandon Christopher Warren

Hercklekoty to je po polsku kołatanie serca, szybsze bicie serca.

Idzie jich dostać bele kaj, a nojpryndzyj kiej synek z dziołchom se siedzom kole siebie. Ale niy ino, bo tyż czasym kiej sie zmówiom na kieroś godzina na zolyty, to potym łoba majom ty hercklekoty, bo niy umiejom sie już doczkać, kiej sie łoboczom.

Ciyżko je pedzieć jak to śnimi je, bo kożdy jich inakszyj przeżywo. Ale to wyglondo tak, że fest sie czuje, kiej klupie syrce. Łono sie tak ruszo. I tego sie w żodnym razie niy do zasztopować.

Czowiek je wdycki w jakimś inkszym stanie, taki jakosikuj łodmieniony. Jak sie jich mo, to zdarzo sie tyż, że czowiek cołki poradzi potwarnońć i potym tyż czasym nic niy poradzi pedzieć. Je taki znerwowany, ale tak fajnie znerwowany. Niy wiy tyż czy dziołcha go bydzie chciała, abo niy.

Ale łod tego przynojmnij ni ma hercszlagu. Bo to je taki lekutki. Herszlag idzie zaś dostać, kiej sie mo łostuda ze syrcym. Abo tyż czasym na drodze, może chycić kożdego. Niykierzy ty hercklekoty z tym hercszlagiym metlajom , ale to je co inkszego.

Hercklekoty to je tyż  łokreślyni, na kiere w lazarecie godajom niyrówne bicie syrca, palpitacje, abo arytmia, ale to już je co inkszego, poważniyjszego niźli te, kiere sie mo karlus, kiej sie uwidzi jako szwarno frela. Jak sie mo hercszlag, to idzie tyż sie znojźć na drugim świecie.

To słowo sie wziyno z nimieckigo łod herz czyli serce a klekoty, to je to bicie serca, to że sie to syrce ruszo, że łono klupie. To je taki niykontrolowane klekotani.

Czasym wtoś móg jich mieć łod urodzynio. Czasym tyż idzie jich dostać w robocie, jak sie na coś znerwujymy.

Szło tyż jich dostać za bajtla, kiej sie lotało na obst kraść jabka a jak sie pokozoł tyn, łod kogo była ta działka, to sie ale pitało i miało sie wdycki ty hercklekoty.

fot. Brandon Christopher Warren
fot. Brandon Christopher Warren

Hercklekoty znaczy po polsku kołatanie serca, szybsze bicie serca.

Można je dostać wszędzie, ale najszybciej kiedy chłopak siedzi koło dziewczyny. Ale nie tylko, bo też czasem kiedy się umówią na którąś godzinę na ranadkę, to potem oboje mają te hercklekoty, bo nie potrafią się już doczekać, kiedy się zobaczą.

Ciężko jest powiedzieć jak to z nimi jest, bo każdy przeżywa je inaczej. Ale to wygląda tak, że mocno się czuje, kiedy bije serce. Ono sie tak rusza. I tego sie w żadnym wypadku nie da zatrzymać.

Czowiek jest wtedy w jakimś innym stanie, taki jakiś odmieniony. Kiedy się je ma, zdarzo się też, że człowiek może zesztywnieć  i potem też czasem nie potrafi nic powiedzieć. Jest taki podenerwowany, ale tak pozytywnie. Nie wie też czy dziewczyna go będzie chciała, czy nie.

Ale od tego przynajmniej nie ma herszlagu, czyli zawału serca. Bo to jest takie lekkie. Herszlag można znów dostać, gdy się ma kłopoty ze sercem. Albo też czasem na drodze, może chwycić każdego. Niektórzy hercklekoty mylą z hercszlagiym, ale to jest coś innego.

Hercklekoty to jest również określenie, na które w szpitalu mówi się nierówne bicie serca, palpitacje, abo arytmia, ale to już jest coś innego, poważniejszego niżeli te, które ma chłopak, kiedy zobaczy jakąś ładną dziewczynę. Gdy się ma hercszlag, to można się też znaleźć na drugim świecie.

To słowo pochodzi z języka niemieckiego od herz czyli serce a klekoty, to jest to bicie serca, to że się to serce rusza, że ono puka. To jest takie niekontrolowane klekotanie.

Czasem ktoś mógł je mieć od urodzenia. Czasem też można ich dostać w pracy, jak się na coś zdenerwujemy.

Można było je również dostać za dziecka, kiedy się biegało na haby kraść jabłka a gdy się pojawił właściciel, to sie wtedy uciekało i miało te hercklekoty.

Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »