Skond sie wziyny futermyloki?

futermeloki
fot. Radosław Kaźmierczak

 

Wynokwianie Kadłubka – czyńść 41.

Na sztandach futermyloki w roztomajtych zortach – roztomajte tyż majom kolory. Raja stoji i kożdy sie dziwo na futermyloki abo inksze maszkety odpustowe i trocha mlacko. Nikerzy wynokwiajom. Za chwila w tytkach ludzie majom już kupione nojlepsze futermyloki pod słońcym – te łod Widery z Bujakowa, kaj je piekom bezma już sto lot – i idom do dom. Bydom mieć co ku kawie… Tak to wyglyndo na ślonskich łodpustach.

Nojgorszo moła a taki maszket

Futermyloki to som po polsku łodpustowe ciastka i pierniki. Nazwa „futermylok” pochodzi łod dwóch nimieckich słów: „Futter” (pasza, jedzynie dlo zwjerzont) i „Mehl” (monka). Bo tyż futermyloki pjykło sie z nojgorszyj monki i z łosucio, czyli z otrębów. Ale futermylok poradzi smakować lepij niż kożdy piernik toruński abo jakeś fikuśne ciasto z Wiednia. Futermyloki som tonie i som zdrowe, chocioż trocha dużo je w nich cukru. Czasym aż za dużo, musza wom pedzieć. Ale jak wyglondołby łodpust bez sztandow z futermylokami?

Syrce w futemyloku

Jo żech nojbardzi przoł flokom i makronom, takim futermylokom upieczonym z hawerflokow i z jeszcze czegoś, ale pjeron wjy z czego. Te makrony były nojlepsze.Ropzływały sie w gymbie. A jeszcze ku tymu kakauszale z mlykym… To był rychtych fajer! Maszkecynie fajerne popołedniu w niydziela. Możno tera, niyjedyn z wos powjy, jak we sklepach pełno je szekulad i inkszych szekuladowych maszketow, futermyloki niy bydom już taki modne. Ale jo tak niy myśla. Futermylokow niy kupicie w marketach, o, niy! Majom swoj smak, kery kożdy maszkecioż poradzi docynić – tyn smak sie bjere z atmosfery łodpustowyj. Tyn smak sie bjere z tajymniczyj ślonskij tradycji futermylokowyj. I żodyn piekorz abo ciastkorz wom niy powjy, co dowo do futermylokow. Możno dużo konsek swojigo serca – i trocha miłości do ślonskigo downego świata. Skuli tego futermyloki zawsze bydom mieć smak Ślonska.

Prof. Uś dr hab. Zbigniew Kadłubek – rezkiruje Katedrom Literatury Porównawczyj. Je filologiym klasycznym, eseistom i tłumaczym. Pisze tyż po naszymu, dejmy na to „Listy z Rzymu” abo „Promytyojs przibity”.

Tekst:
prof. UŚ dr hab. Zbigniew Kadłubek

Co byś na to pedzioł?

fot. Szymon Król

Skond sie wziyna klopsztanga?

Kiej sie zastanawiocie kaj sie downiyj na Ślonsku łozprawiało na roztomajte temat, łod wspominków po polityka to momy dlo Wos łodpowiedź! Przi klopsztandze!

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »