Zelter jak za bajtla – wywiad

fot.zelter
fot.zelter

Pamiyntocie jeszcze jak lotało sie do gyszeftu po zelter? A potym zymbiskami abo flaszka ło flaszka go sie łotwiyrało, stowało i duldul, aaa. A jak sie wypiło to sie jeszcze gelt dostowało nazod, jak sie ta flaszka zaniosło sprzedowaczce. To były czasy. I zdo sie, że łony już sie niy wrócom. A to niyprowda, wróciły dziynki Arkowi i jego babie, z kierym dzisio rozprawiomy ło zeltrze.

Co to je Zelter?

“Zelter”, to nojbarzij gastropub/bistro, kiery my łotwarli bezmała trzi lata do zadku we Bytomiu. Staromy sie ło to, coby ty jodło, kiere dowomy było niy ino taki ledy jaki, ajnfachowe. Momy tyż taki kraftowy biyr i inkszy klimat niż na cołkim Bytomiu „przistało”. I tyż moc kamratów, takich, kierzy niyroz do nos prziłażom i se fajnie pojedzom i popijom. A nojważniyjsze: postaralimy sie ło to, coby tymu słowu zelter dać nowe życi. Ludzie godajom, że kiejsik to był zelter, a teroz to ino woda :)

A tyn do picio? Jak to sie z nim zaczło?

Ło zeltrze, jako ło wodzie, prziszło nom tak do gowy kole dwa lata tymu. Trocha nom to poleku szło, bo szukalimy dugo tego szmaku jak downij, potym takij rozlywni i źródła, z kierego by szło brać tyn zelter. I tak na 2. gyburstag Zeltra (knajpy), zrychtowalimy zelter/woda.

fot. zelter
fot. zelter

Wto pije Zelter? Skuli czego żeście go zrychtowali i kaj?

Wszyjscy ci, kierzy pamiyntajom zelter za bajtla i lotali z flaszkami po placu. Zawdy rod spominom woda „Czantoria” we flaszce i inksze zeltry w gyszefcie kole kościoła na Pułaskigo we Bytomiu. Zawdy sie go brało, zarozki po oranżadzie we tyteczce :) A ta woda, kiero lejymy niy je z Bytomki, ino z ujyńcia “Nurek” w Busku Zdroju. Toż fest zdrowotno łona je.

Je tela roztomajtych zeltrów, kiere idzie se chlapnyć, a co je takigo w Waszym inkszego?

Myśla, że to, że łon je na podoba tego zeltra kiery sie piło za bajtla. Je we flaszcze 0,33, kiero idzie zaś nazod łoddać i sie dostanie za nia gelt. Powia tukyj że ni ma ku tymu wielkij ideologii i przerostu treści nad tym, co w pojszczodku.

Powiydzcie trocha ło ślonskim nazewnictwie Waszych maszketów.

Momy Hajera, Bajtla. Pora lot tymu mielimy Tormana, Beuthena. Hajer, to taki maszket, kiery jak sie piyrszy roz do nos przidzie, trza zjeś. Bez tego Wos łod nos niy puszczymy :)

fot. zelter
fot. zelter

Co to je tyn czorny jak wongiel, „Hajer Burger”?

Hajer to taki burger w czornej żymle, z łowiynzim miysym w pojszczodku, kiszonym łogórym, francuskim zymftym. Taki prosty i skromny. Zawdy, kiej wto piyrszy roz łobejrzi, to godo, czy nom sie żymły spoliły, że taki czorne?

Godocie po ślonsku? Som żeście Ślonzoki tacy z krwie i kości? Powiydzcie co ło sobie.

Jo (Arek) umia godać, ale niy mom za fest z kim, bo Iza moja istno je warszawiankom z Targówka :) Poru z naszych, kierzy symnom robiom, znajom godka ślonsko.

Kaj sie idzie napić Waszego Zeltra?

No nojprzód u nos w Zeltrze, a potym w Lodowato (Katowice i Tychy), Pole do popisu, Sweet Home Silesia, Butter Cut, Przystanek Śniadanie, Red Habanero, Bez Cukru, i tyż w Altreichu w Talio Pitalio :) i u Wos w Gryfnie :).

fot. zelter
fot. zelter

Jako mocie misja?

W Zeltrze? Coby dać ludziom dobrze pojeść, coby jich podszkolić troszka piwnie, bo to je fajno zajawka, zmiyniać stereotyp Bytomia, a nojbarzij dować gościm taki plac, kaj bydom mogli fajnie spyndzić czas. A co do wody? Coby zwrotno flaszka zaś trefiła do łask, a niy ino ty PETy i coby ludzie ło nos wiedzieli na Ślonsku i poza nim i przyjyżdżali. Mom wiara, że tak bydzie.

Myślicie jeszcze ło jakiś inkszych ślonskich maszketach? Coby se spomnieć jak to było za bajtla?

Ja, pomysł je, ale po lekku :) Niy chca tukyj ło tym godać, coby zaroz wto tukyj tego nom niy chabnył, bo wiycie jak je:)

Poradzicie nom zdradzić jakiś sekret, kiery sie tyczy zeltra i ło kierym niy wiy żodyn?

Trocha ich je. To je godka na srogo halba, na kiero Cie, Klaudia, fest zaproszomy :)

Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Karminadle

Je u nos takie jodło kiere niy mo yno jednygo miana: kabinadel, karminadel abo jeszcze  inakszyj? Jakby go niy mianować to nojlepiyj smakuje na Ślonsku!

WIYNCYJ »