Wysztigluj sie na fajer! 5 rzeczy, kiere trza mieć na zicher

fot. Pexels
fot. Pexels

Co zrobić coby być gryfnym?

Momy terozki karnawał a skuli niego mocka roztomańtych fajfów. Jedni cisnom na epny bal, inksi na muzyka, a kożdy chce wtynczas gryfnie wyglondać i mono pochytać jako libsta eli szaca. Niy ważne, kaj ciśniesz, karnawał je po to, coby sie wysztiglować tak na zicher. Łokludzymy Wom co potrzeja, coby wyglondać jak sie noleży.

Po piyrsze – Łoblyczki

Kiej ciśniesz na wielgi bal, trza być rychtyk szykownym a łobleczonym tak, coby gańby niy było. Babom nojlepszy je oblyc jaki klajd. Trza dać pozór, coby w tym klajdzie szło tańcować bez cołko noc a nic niy urażowało, bo to poradzi cołki fajer zgiździć, jak sie sztyjc bydziesz szterować, że ci zarozki rajfeszlos eli jaki knefel popuści. Dlo chopów nojlepszy bydzie ancug, hymda a binder. Coby to rychtyk jako wyglondało, to hymda musi być blank dobrze wybiglowano, a binder zawionzany, jako sie należy.

Po drugi – Strzewiki

Chobyś mioł lonty łod Armanigo, to bydziesz wyglondać jak hampelman, kiej pódziesz na fajer w zmazanych eli szpetnych strzewikach. Zdać by sie mogło, że to je tako mało rzecz, a jednak poradzi wszyjstko zmaścić, kiej sie wyglondo jako tako. Dlo babów nojlepsze bydom jaki strzwiki na kromflekach, bele wygodne a niy za srogi, bo idzie sie łobalić abo na klajd nastompić i narobić pieroństwa. Chopom do ancuga bydom zocnie wyglondać lakszuły. Bele by yno były wyglancowane, tak coby sie szło w nich łobejrzeć jak we zdrzadle.

Po trzeci – Wela

Coby te łoblyczki sie szumnie prezyntowały, szkuty muszom być porzodnie chycone. Niy godzi sie ciś kaj z herami, kiere wyglondajom choby pieron w sznitloch szczelył. Frelki poradzom se szczelić jaki wymyślny dudlik abo dałerwele. Zaś karlusom dobrze bydzie sie jaki szajtel z boku walnyć a wela zaczesać. No chyba, że wto je glacaty, to mo łostuda z gowy.

Po czworte – Przidatki

Jak już je klajd, wela a porzondy strzewik na szłapie, to czas nojwyższy łozdobić sie jakom małom piyknotkom. Baby mogom se do uszów wrazić zauszniczki, na kark ciepnyć jako keta a na palce łoblyc pieszczonek. Wszystki te lipynsztifty, grzebiynie a szpangi, kiere ij sie potym przidajom, wrazić moge do jakij małej taszki. Chop zawdy dobre bydzie mioł sztulpy w rynkowach od hymdy a jaki bajerancki zygorek. Wtynczos kożdy bez gańby bydzie mog pedzieć, wiela je na cyferblacie.

I po pionte – Parfin

Mocka ludzi niy dowo na to ganc pozór, ale dobrze je fajnie woniać. To je tako wisiynka na torcie, kiej sie człek kaj sztigluje a chce szumnie wyglondać. Zawdy jak wto nos minie a ciongnie sie za nim tako woń parfinu, to se myślymy „Jeronie, ale łon fajnie wonio” i zarozki nom sie wto gryfniejszy przez to zdo.

Co je w tym wszystkim nojważniejsze, to to, coby być tyż szykownym we pojszczodku – niy być frechownym, szpyndlikorzym abo klachom. Bo nawet nojlepsze łoblyczki cie niy łozdobiom, kiejś je żodny w pojszczodku.

Tekst:
Iwona Łach

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion glacok?

Dlo jednych frelek glacate chopy som gryfne, dlo inkszych niy, a jeszcze inkszym to je egal. Prowda je tako, że moc glacoków łazi po tyj ziymi, czy momy radzi to czy niy.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Fet

Łoroz przidzie smak na coś fest prostego do zmaszkecynio. Mom tukyj we gowie fet – tuste. Styknie ino pora minut i sie je pojedzonym. Bo łon fest długo poradzi czowieka trzimać.

WIYNCYJ »